Termini ispitnih rokova 2015. godina

Matematika za ekonomske analize
26.01.2015, 18 i 30 h, dv. 3
18.03.2015., 17h, dv. 51
20.05.2015., 17h, dv. 51
Napomena: Prijaviti izlazak na ispit i to mailom doc. dr. sc. Najli Podrug NAJKASNIJE tri dana prije roka. U slučaju da odustajete od izlaska obavijest trebate poslati predavaču i doc. dr. sc. Najli Podrug.

Osnove ekonometrije
06.03.2015., 17h (dvorana će biti definirana nakon što se utvrdi točan broj studenata)
07.05.2015., 17h, dv. 51
07.07.2015., 17h, dv. 51
Napomena: Prijaviti izlazak na ispit i to mailom doc. dr. sc. Najli Podrug NAJKASNIJE tri dana prije roka. U slučaju da odustajete od izlaska obavijest trebate poslati predavaču i doc. dr. sc. Najli Podrug.

Mikroekonomska analiza
08.04.2015., 17h, dv. 51
06.05.2015., 17h, dv. 51
03.06.2015., 17h, dv. 51
Napomena: Prijaviti izlazak na ispit i to mailom doc. dr. sc. Najli Podrug NAJKASNIJE tri dana prije roka. U slučaju da odustajete od izlaska obavijest trebate poslati predavaču i doc. dr. sc. Najli Podrug.

Test kod prof. dr. K. Dumičić (dio ispita Kvantitativne metode)
09.02.2015. u 17h dv. 54
08.05.2015. u 17h, dv. 16.
20.05.2015. u 17h, dv. 16.
26.05.2015. u 17h, dv. 51.
18.06.2015. u 17h, dv. 51. 
Napomena: Prijaviti izlazak na ispit i to mailom doc. dr. sc. Najli Podrug NAJKASNIJE tri dana prije roka. U slučaju da odustajete od izlaska obavijest trebate poslati predavaču i doc. dr. sc. Najli Podrug.

Filozofija znanosti i istraživačka etika
20.01.2015., 17h, dv. 54
24.03.2015., 17h, dv.54
19.05.2015., 17h, dv.54
Napomena: Prijaviti izlazak na ispit i to mailom doc. dr. sc. Najli Podrug NAJKASNIJE tri dana prije roka. U slučaju da odustajete od izlaska obavijest trebate poslati predavaču i doc. dr. sc. Najli Podrug.