Izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević

 

Ime i prezime: Blaženka Knežević
Kabinet: B 411
Telefon: 01-238 3382
E-mail: bknezevic@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/bknezevic
 
Konzultacije i rokovi >>> 


DHBW - readings>>>

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij

Trgovina i trgovinska politika
Ekonomika elektroničke trgovine
Informacijski sustavi u trgovini
Menadžment nabave
Upravljanje odnosima s dobavljačima
Procurement management

 

Stručni studij Osnivanje i poslovanje malih poduzeća - radionica
Nabavno poslovanje
Istraživački interesi uloga distributivne trgovine u nacionalnom gospodarstvu, standardizacija poslovnih procesa, informatizacija trgovine, elektronička trgovina, automatizacija uredskog poslovanja, poslovni informacijski sustavi, upravljanje zalihama, upravljanje odnosima s dobavljačima