Poduzetničko vođenje i upravljanje

Predavač: Prof.dr.sc. Marko Kolaković


Opis kolegija
 
U kolegiju Poduzetničko vođenje i upravljanje proučava se novo, znanjem intenzivno nasuprot tradicionalnom industrijskom poduzetništvu, analizira se poduzetnička organizacija poslovanja te njezini izazovi i mogućnosti. Obrađuju se strategije vođenja poduzetničke tvrtke te generalno Strateško poduzetništvo u globalnoj ekonomiji. Proučavaju se novi oblici poduzetništva: Korporativno i Socijalno poduzetništvo. Poseban osvrt se daje na tehnike i metode vođenja poduzetničke tvrtke, karakteristike poduzetničkog upravljanja, upravljanje intelektualnim kapitalom te upravljanje novim tehnologijama i inovacijama. Pritom se daje naglasak na poduzetničku kreativnost i strateško planiranje kao temelj donošenja odluka.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja iz poduzetničkog vođenja i upravljanja suvremenim poduzećima
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu poduzetničkog ekosistema u cilju prepoznavanja poduzetničkih prilika na  globalnom tržištu
 • strateško i plansko promišljanje o poduzetničkim prilikama/prijetnjama, kao i vlastitim snagama i slabostima radi razvoja konkurentskih prednosti te povećanja konkurentnosti i ostvarenja dugoročno održive uspješnosti poslovanja
 • stjecanje odgovarajućih znanja i sposobnosti za izbor odgovarajuće poslovne strategije i izradu strateškog plana vođenja i upravljanja poduzećem
 • porast intenziteta primjene modela Korporativnog poduzetništva u suvremenoj praksi
 • razvoj Društvenog poduzetništva primjenjivog u svim sektorima poslovanja, u komercijalnom i društvenom sektoru
 
 
Ishodi učenja
 
 • razumijevanje i savladavanje čimbenika poduzetničkog razmišljanja u upravljanju i vođenju suvremenim poduzećima
 • razvoj analitičke sposobnosti sagledavanja poslovne situacije, sagledavanje mogućih poslovnih pravaca razvoja poslovanja te utvrđivanje i donošenje sintetičkih zaključaka optimalnog izbora poslovne strategije na primjerima iz realnog poslovanja
 • sposobnost kritičke analize te utvrđivanje uzročno posljedičnih odnosa među pojavama u realnom svijetu radi odabira strategiju za ulazak i dugoročno uspješno poslovanje poduzeća na izabranom emitivnom tržištu
 • sposobnost jasne argumentacije odabir strategije rasta i razvoja, sposobnost procijene učinaka izbora, te mogućnost usporedbe postignutih rezultata i zadanih ciljeva
 • kreirati, prezentirati i kritički elaborirati poslovne mogućnosti i prilike u modelu Korporativnog poduzetništva
 • prihvatiti i razumjeti nužnost i značaj značajnije implementacije modela Društvenog poduzetništva
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci