Europsko pravo

Predavač: Prof.dr.sc. Hana Horak


Opis kolegija
 
Upoznavanje s pojmovima svojstvenim za pravo Europske unije te s komplementarnom ulogom europskog prava u razvoju nacionalnih prava država članica. Razumijevanje pojmova implementacije i harmonizacije nacionalnih prava s Europskim pravom kao i uloga i faze razvoja jedinstvenog europskog tržišta i temeljnih gospodarskih sloboda. Mogućnosti osnivanja i djelovanja supranacionalnih pravnih oblika na jedinstvenom europskom tržištu. Shvaćanje i prepoznavanje potencijalnih prepreka kao i njihovo uklanjanje u prekograničnom poslovanju. Stjecanje naprednih znanja u pretraživanju baza podataka Europske unije.
 
 
Ciljevi učenja
 
• usvajanje novih, naprednih i inovativnih znanja u podrucju prava Europske Unije
• razvoj vještina i kompetencija za analizu jedinstvenog europskog tržišta te temeljnih gospodarskih sloboda u cilju prepoznavanja poslovnih prilika i djelovanja u drugim državama članicama Europske unije
• strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni određenih prekograničnih transakcija za poslovanje na jedinstvenom europskom tržištu i državama članicama Europske unije
• stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajućih pravnih instrumenata, pravnih oblika u europskom pravu potrebnih u prekograničnoj poslovnoj praksi
• razvoj digitalnih kompetencija kroz napredno pretraživanje baza podataka Europske unije
 
 
Ishodi učenja
 
• klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati utjecaj europskog prava te implementacije istog u poslovnoj praksi
• kritički preispitati brojne opcije i aktivnosti pravnih subjekata na jedinstvenom europskom tržištu te detektirati ograničenja i prepreke u poslovanju s ciljem uklanjanja istih
• valorizirati, istražiti i sintetizirati informacije o  implementaciji europskog prava u nacionalnim pravima država članica
• odabrati pravni okvir i pravni oblik  pogodan za poslovanje pravnih subjekata u okviru primarnog i sekundarnog poslovnog nastana, argumentirati odabir, procijeniti učinke izbora
• kreirati, prezentirati i kritički argumentirati odabir povoljnog pravnog okvira i pravnog oblika za kompetitivno i uspješno djelovanje na jedinstvenom europskom tržištu
 

Oblici nastave

• predavanja
• seminari i radionice
• analize slučajeva
• samostalni zadaci