Teorije odlučivanja

Predavač: Prof.dr sc. Darko Tipurić


Opis kolegija

Svrha kolegija je pružanje konceptualnog okvira za razmatranje procesa poslovnog odlučivanja i isticanje osnovnih problema u znanstvenom pristupu odlučivanju te pomoć studentima u izgradnji razumijevanja o tome kako poboljšati procese odlučivanja pojedinaca i organizacija. U okviru kolegija studentima će biti predstavljeni normativni i preskriptivni modeli odlučivanja koji pomažu u odgovoru na pitanje kako treba odlučivati da bi se postigli optimizirajući efekti te deskriptivni modeli odlučivanja koji pojašnjavaju kako ljudi stvarno odlučuju u realnom svijetu. U okviru kolegija studenti će se upoznati s tehnikama i metodama za potporu donošenju odluka.

Ciljevi učenja

 • usvajanje novih i naprednih znanja iz teorija odlučivanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o tome kako se znanstveni pristupi odlučivanju mogu primijeniti na procese odlučivanja u stvarnom svijetu
 • razvoj vještina i kompetencija za donošenje odluka u poslovnom okruženju
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe donošenja poslovnih odluka
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajućih tehnika i metoda za potporu odlučivanju
 
Ishodi učenja
 • kritički evaluirati kvalitetu objavljenih istraživanja iz područja teorija odlučivanja te njihov utjecaj i važnost za praksu
 • upotrijebiti primjerene pristupe za donošenje odluka u globalnom okruženju
 • primijeniti praktična znanja potrebna za donošenje poslovnih odluka koristeći se tehnikama za potporu odlučivanju
 • primijeniti tehnike donošenja odluka u grupnom odlučivanju
 • primijeniti etička načela u donošenju poslovnih odluka
 
Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize studija slučaja
 • samostalni zadaci