Upravljanje resursima u održivom razvoju turizma

Predavači: izv.prof.dr.sc. Kristina Bučar


Opis kolegija
 
Turistički resursi su osnovica za razvoj turizma i jedino njihovo pravilno upravljanje koje se temelji na načelima održivosti, može dovesti do dugoročnog razvoja turizma na nekom prostoru, tako da budu zadovoljeni svi principi i načela održivosti. Upravljanje resursima u turizmu temelji se na analizama koje imaju za cilj utvrditi resurse podobne za turističko korištenje, njihovu namjenu i način korištenja u turizmu, utvrđivanje opteretnog kapaciteta i faktora zaštite te na osnovu toga ustvrditi vrste i oblike turizma u određenoj prostornoj jedinici kao način postizanja optimalne turističke i ekonomske valorizacije prostora.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih znanja iz područja upravljanja turističkim resursima u turizmu
 • stjecanje sposobnosti za izbor odgovarajućih resursa i načina upravljanja tim resursima u turizmu
 • razvoj strateškog i kritičkog promišljanja o prednostima/nedostacima prilikom odabira i primjene različitih oblika upravljanja resursima u turizmu
 • izučiti način i postupke turističke valorizacije neaktivnog ili nedovoljno aktivnog turističkog prostora, ali i onih prostorima u kojima turizam već egzistira
 • razvoj kompetencija u verbalnom i pisanom komuniciranju za potrebe odlučivanja prilikom odabira različitih resursa za potrebe turizma
 
 
Ishodi učenja
 
 • stjecanje znanja i vještina u primjeni različitih metodoloških postupaka koje omogućavaju upravljanje resursima u turizmu
 • odabiranje pravilnih strategija za razvoj turizma na nekom prostoru kroz pravilno i dugoročno upravljanje turističkim resursima
 • kreirati, prezentirati i argumentirati različite strategije upravljanja resursima u turizmu te usporediti postignute rezultate i ciljeve u odabranim turističkim destinacijama
 • razvoj kritičkog razmišljanja i pristupa problemima u upravljanju resursima u turizmu
 • usvajanje vještina koje će razvijati interdisciplinarni način promišljanja prilikom procesa odlučivanja u različitim mogućnostima upravljanja resursima u turizmu
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci