Modeli upravljanja znanjem za poslovno odlučivanje

Predavači: Prof.dr.sc. Katarina Ćurko (nositeljica), prof.dr.sc. Mirjana Pejić Bach


Opis kolegija
 
Kolegij će upoznati polaznike s modelima, metodama i tehnikama upravljanja znanjem i podacima orijentiranim na poslovno odlučivanje. Razmatrat će se modeli obuhvata i obrade podataka u pripremi informacija za odlučivanje uz naglasak na razumijevanje važnosti vizualizacije informacija, te nužnosti aktivnog nuđenja informacija korisniku koji odlučuje. Posebno će se razmatrati metode i tehnike obrade podataka koje su prikladne za pripremu informacija u različitim uvjetima odlučivanja, kao što su: izvještavanje i praćenja poslovnog procesa, analitička obrada podataka pri dijagnosticiranju poslovnog problema, dubinska analiza problema, rješavanje problema iz specijalističkih područja zaključivanjem temeljem pravila, analiza i simuliranje složenih dinamičkih sustava i pronalaženja optimalnog rješenja.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje novih i  naprednih znanja o modelima, metodama i tehnikama upravljanja znanjem i podacima orijentiranim na poslovno odlučivanje u različitim uvjetima
 • stjecanje sposobnosti korištenja formalnog postupka odlučivanja i korištenja podataka/znanja u potpori odlučivanju
 • upoznati korisnike sa različitim modelima upravljanja znanjem, s naglaskom na modelima pripreme i obrade podataka za odlučivanje i uobličavanja (vizualizacije) informacija
 • unaprijediti kvalitetu obavljanja različitih analitičkih zadataka stručnjaka odnosno menadžera koji obavljaju različite zadatke nadgledanja, izvještavanja, analiziranja, dijagnosticiranja, predviđanja, planiranja i simulacije 
 • stjecanje kompetencija upravljanja znanjem u poduzeću te razmotriti modele i metode prikupljanja i upravljanja znanjem u svrhu unaprjeđenja poslovnog odlučivanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje naprednih znanja iz područja upravljanja znanjem za poslovno odlučivanje na razini koja odgovara studentima doktorskog studija ekonomije
 • razumijevanje, kritičko promišljanje, analiziranje i primjena odgovarajućeg formalnog postupka odlučivanja i korištenja podataka/znanja u potpori odlučivanju
 • stjecanje konkretnog znanja za kritično preispitivanje i korištenje odabranih modela upravljanja znanjem, koji su prilagođeni konkretnoj temi doktorskog rada i područja istraživanja
 • stjecanje iskustva i naprednih vještina u analiziranju podataka i prezentiranju informacija korisniku koji odlučuje, te timski rad i vođenje projekata upravljanja znanjem
 • stjecanje znanja za adekvatnu interpretaciju rezultata modela upravljanja znanjem i njihove implikacije na teoriju poslovanja i managementa
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • kompjuterske radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci