Tržišta roba i usluga

Predavač: Prof.dr.sc. Tonći Lazibat


Opis kolegija
 
Svrha ovog kolegija je stjecanje naprednih znanja potrebnih pri analizi ekonomskih, političkih i društvenih čimbenika podjele i organizacije svijeta. Polaznicima će biti prezentirani izazovi povezani uz prostornu distribuciju prirodnih resursa, njihove rezerve i moguće alternative, alokaciju i raspodjelu resursa, regionalne aspekte proizvodnje i trgovine, obilježja globalnih lanaca vrijednost te strukturne karakteristike i tendencije kretanja svjetske trgovine. U okviru kolegija studentima će biti predstavljeni različiti pristupi izgradnji odnosa međunarodnih korporacija, ekonomskih organizacija i integracija, sve u svrhu postizanja konkurentske prednosti u uvjetima globalizacije i digitalizacije.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz područja međunarodne trgovine
 • razvoj vještina i kompetencija za analizu strukturnih karakteristika svjetske ekonomije i vanjske trgovine svijeta u cilju postizanja i održavanja konkurentske prednosti na međunarodnom tržištu
 • strateško i kritičko promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima, odabiru i primjeni određenih ekonomskih modela upravljanja globalnim opskrbnim lancima
 • vrednovanje, analiza i interpretacija doprinosa ekonomskih organizacija i integracija razvoju specifičnih oblika međunarodne trgovine
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe odlučivanja i rješavanja problema u području međunarodne trgovine
 
 
Ishodi učenja
 
 • klasificirati, ocijeniti i kritički prosuđivati utjecaj ekonomskih, političkih i društvenih čimbenika na vanjsku trgovinu i globalne opskrbne lance
 • kritički evaluirati kvalitetu objavljenih istraživanja iz područja međunarodne trgovine te njihov utjecaj i važnost za praksu
 • odabrati optimalnu strategiju upravljanja globalnim opskrbnim lancem
 • objasniti i kritički argumentirati strategije poduzeća za nastup na međunarodnom tržištu
 • valorizirati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena  na međunarodnu trgovinu
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci