Strateški menadžment trgovine

Predavač: Doc.dr.sc. Dario Dunković


Opis kolegija

Kolegij pruža napredna znanja iz strateškog menadžmenta u trgovinskim poduzećima koja se bave distribucijom roba i maloprodajom. Razrađuju se trgovinske funkcije, formati i kanali, teorijski aspekti tržišnog pozicioniranja poduzeća i prodajnih pogona, kao i proces planiranja marketinške, financijske, nabavne, HR i ostalih strategija. Studenti će biti u prilici ocijeniti korisnost rezultata određenih relevantnih znanstvenih istraživanja iz područja trgovine i marketinga u realnim okolnostima. Obradit će se teorijski i suvremeni praktični aspekti multikanalne distribucije robe te načini postizanja i očuvanja konkurentske prednosti u uvjetima digitalnih kanala. Usporedit će se efekti cjenovnih strategija prodavaonice.


Ciljevi učenja

 • usvajanje najnovijih dostignuća i koncepcija u trgovinskom menadžmentu
 • povezati teorijska dostignuća s praktičkim aspektima trgovinskog menadžmenta
 • analizirati efekte pojedinih poslovnih strategija na troškove i profitabilnost trgovca
 • izučiti proces planiranja marketinške i financijske strategije trgovca
 • istražiti mogućnosti unapređenja na primjerima postojećih trgovinskih strategija
 
Ishodi učenja 
 • lakše planirati pozicioniranje trgovinskog poduzeća na tržištu
 • kategorizirati i formulirati marketinšku i sve ostale poslovne strategije u trgovinskom poduzeću
 • primijeniti trgovinsku strategiju u distributivnom ili maloprodajnom poduzeću
 • produktivno planirati prostorne, robne i ljudske resurse za jačanje profitabilnosti trgovinskog poduzeća
 • bolje prepoznati prilike koje mogu poboljšati položaj trgovca među konkurentima
 • predvidjeti učinke znanstvenih istraživanja iz područja trgovine i maloprodaje i testirati rezultate
 
Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari
 • analiza poslovnih slučajeva