Logistika

Predavač: Prof.dr.sc. Sanda Renko


Opis kolegija
 
Kolegij obuhvaća teme značajne za razumijevanje uloge logistike kao strateške i operativne funkcije. Polaznicima doktorskog studija približen je sustavni pristup upravljanjem poslovnim procesima (nabavom, distribucijom, prodajom, upravljanjem zalihama, skladištenjem, transportom i dr.) i njihovi mogući sinergijski efekti. Također, u sklopu kolegija posebna je pozornost usmjerena na upravljanje troškovima s ciljem njihovog minimiziranja na razini poslovnog subjekta, kao i na upravljanje protokom informacija kroz logistički sustav. U sklopu navedenog obrađuju se i teme uloge logistike u postizanju poslovne izvrsnosti, nužnost koncepcije integralne logistike u globalnim uvjetima poslovanja, prednosti i rizici outsourcinga i benchmarkinga, važnost logistike za cirkularnu ekonomiju i održivost.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje teorijskog i praktičnog znanja iz logistike, logističkih sustava i njihovih elemenata
 • razvoj kompetencija nužnih za razumijevanje poslovnih  procesa u području logistike, donošenje strateških odluka i upravljanje njima
 • stjecanje sposobnosti analize i kritičkog promišljanja o konkretnim poslovnim situacijama te mjerenja učinaka pojedinih poslovnih rješenja unutar logističkih sustava
 • razumijevanje važnosti integracije svih sudionika u logističkom sustavu nužne za postizanje izvrsnosti i održivosti  
 • razvoj kompetencija, u verbalnom i pisanom komuniciranju, za potrebe analize, donošenja menadžerskih odluka i rješavanja problema u području logistike
 
 
Ishodi učenja
 
 • kritički preispitati organizaciju logističkih sustava na pojedinim tržištima, s posebnim naglaskom na opcijama globalne logistike
 • sintetizirati teorijska saznanja i kritičko promišljanje u donošenju odluka po pitanju organizacije pojedinih elemenata logističkog sustava (transporta, skladištenja, distribucije i sl.)
 • valorizirati pojedine logističke modele podrške uslugama i njihovu implementaciju u pojedinim tržišnim situacijama
 • kritički prosuditi ključna pitanja strateškog upravljanja integralnom logistikom
 • kombinirati teorijska znanja potrebna za donošenje odluka o implementaciji inovativnih  rješenja u području logistike povrata
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci