Europska financijska tržišta

Predavač: Prof.dr.sc. Alen Stojanović


Opis kolegija

Cilj izučavanja ove discipline je razumijevanje strukture, mehanizama i prakse djelovanja suvremenih financijskih institucija i tržišta. Polaznici će se upoznati s teorijom, znanjima i tehnikama koje se primjenjuju u suvremenim financijskim sektorima čime se osposobljavaju ne samo za razumijevanje financijskih događaja, već i za donošenje važnih financijskih odluka. Izučavaju se različiti aspekti eksternog financiranja, priroda, načela i tehnike financiranja izabranih financijskih posrednika, kao i značenje različitih financijskih tržišta kao i njihovih sudionika.
Kroz izučavanje ove discipline polaznike se želi osposobiti ne samo za ovladavanje specifičnim znanjima i vještinama potrebitim za uspješno sudjelovanje na financijskim tržištima, već i za razumijevanje i prilagođavanje vrlo dinamičnih suvremenih promjena u današnjim financijama.
 
Ciljevi učenja

 • usvajanje naprednih znanja o financijskim sustavima u razvijenim zemljama
 • razvoj vještina analize strukturnih promjena u suvremenim financijskim sustavima
 • kritičko, strateško promišljanje o potencijalnim prednostima/nedostacima i posljedicama odabira smjera razvoja financijskog sustava
 • stjecanje sposobnosti izrade strategije i plana poslovanja financijskih institucija primjerenih suvremenim zahtjevima tržišta
 • razvoj kompetencija u komuniciranju za potrebe odlučivanja o strategijskom pozicioniranju pojedinih financijskih institucija, specijalista i sudionika ukupnog financijskog tržišta
 
Ishodi učenja
 • klasificirati i ocijeniti utjecaj čimbenika razvoja financijskih sustava
 • kritički prosuditi alternativne opcije razvoja financijskog sustava
 • vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih nacionalnih i globalnih promjena na relativno značenje pojedinih suvremenih financijskih institucija i tržišta
 • odabrati strategiju razvoja poslovanja izabrane financijske institucije u kontekstu suvremenih promjena u financijama
 • kreirati i prezentirati strateški plan budućeg poslovanja izabranih financijskih institucija
 
Oblici nastave
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci