Mikroekonomska analiza

Nositelj:  prof.dr.sc. Jasminka Šohinger

Gosti predavači (alternativno): izv.prof.dr.sc. Ilko Vrankić, doc.dr.sc. Tomislav Herceg, doc.dr.sc. Velibor Mačkić, prof.dr.sc. Armin Schmutzler 


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je podići razinu razumijevanja i vladanja materijom usvojenom na preddiplomskom studiju vezano uz fundamentalne kategorije kojima se bavi ekonomska teorija. Kvalitativna razlika u odnosu na preddiplomski studij nalazi se prvenstveno u primjeni složenijeg analitičkog instrumentarija koji odgovara razini doktorskog obrazovanja na vodećim sveučilištima u svijetu ali se uvode i razrađuju i novi pojmovi i kategorije te metode analize. U nastavi se obrađuju teme iz analize potražnje, proizvodnje i tržišnih struktura. Posebno se obrađuju opća ekonomska ravnoteža i ekonomija blagostanja.
 

Ciljevi učenja
 

 • usvajanje naprednih znanja iz suvremenih metoda analize u ekonomskoj teoriji
 • stjecanje sposobnosti kritičkog odabira odgovarajućeg modela analize promatrane pojave ili predmeta analize
 • razvoj kompetencija za primjenu odgovarajuće metodologije u analizi ekonomskih fenomena
 • usvajanje vještina potrebnih za razumijevanje i izradu podloge za provođenje vlastitog znanstvenog istraživanja s realnim ekonomskim podacima
 • stjecanje kompetencija za provođenje znanstvenih ekonomskih istraživanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • usvajanje znanja iz područja metoda matematičke i ekonomske analize na razini koja odgovara studentima doktorskog studija iz polja društvenih znanosti, a posebno ekonomije
 • razumijevanje i primjena odgovarajuće metodologije potrebne kako bi se provelo vlastito znanstveno ekonomsko istraživanje
 • proširivanje usvojenog znanja na naprednije specijalizirane teme potrebne kako bi se provelo vlastito istraživanje
 • stjecanje iskustva i vještina u primjeni postojeće metodološke potpore znanstvenim ekonomskim istraživanjima
 • stjecanje znanja za adekvatnu interpretaciju rezultata znanstvenog istraživanja i njihove implikacije za ekonomsku teoriju
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • prezentacije
 • analiza slučajeva