Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Benchmarking

Predavač: prof.dr.sc. Sanda Renko

Opis kolegija: zvorišta suvremenog benchmarkinga. Pojam benchmarkinga. Područja primjene: razlozi korištenja, razni aspekti benchmarkinga, mogućnosti primjene, zadaci benchmarkinga, Vrste benchmarkinga. Glavni akteri benchmarkinga: vrste benchmarking ekipe, veličina ekipe, karakteristike članova ekipe, obučavanje. Faze formalnog benchmarkinga: utvrđivanje problema i područja koji se rješavaju, planiranje projekta, popis partnera, analiza vlastitog polazišnog stanja, analiza relevantnih subjekata, ekstrahiranje informacija, identificiranje mogućih poboljšanja, primjena i praćenje rezultata. Neformalni benchmarking. Potencijalne posljedice uvođenja benchmarkinga: konfliktne situacije, poslovna etika, industrijska špijunaža.