Poslovna prognostika

ISPIT: pismeni - programska potpora i usmeni

UVOD. Definicija i kategorizacija prognoza. Prognostički sustav. Mjesto i uloga prognostičkog sustava kao podrške menedžmentu. Izgradnja prognostičkog sustava. Organizacija i troškovi (cost-benefit analiza).  Izvori podataka. Baze podataka. Odabrana programska potpora.

MJERE EFIKASNOSTI PROGNOSTIČKOG SUSTAVA. Prognostička pogreška i njezino utvrđivanje. Mjere točnosti prognostičkih pogrešaka. ME, MPE, MAD, MAPE, RMSE, Theilove mjere. Hi-kvadrat i druge mjere.

METODE PREDVIĐANJA NA OSNOVI VREMENSKIH SERIJA. Obilježja poslovnih i gospodarskih vremenskih serija. Standardna dekompozicija vremenske serije. Kratkoročne metode prognoziranja poslovnih događaja.  Naivne prognostičke metode (status quo, status quo diferencija i stopa). Modeli jednostavnih i linearnih pomičnih prosjeka. Modeli jednostrukog i višestrukog eksponencijalnog izglađivanja. Uporaba trenda kao prognostičkog izraza. Vrste trendova i problemi njihova izbora kao prognostičkih  izraza za srednjeročno i dugoročno predviđanje. Specifičnosti prognostičkih metoda pojava sa sezonskom i cikličnom komponentom. Pojam ARIMA (p,d,q) modela i elementi prognostičkog sustava Box-Jenkinsa.

REGRESIJSKI MODELI I NJIHOVA PRIMJENA U PROGNOZIRANJU. Pojam općeg regresijskog modela. Građenje modela. Izbor varijabli i određivanje njihova statusa. Model jednostavne regresije  i njegova primjena  u predviđanju. Model višestruke regresije kao prognostički model. Ispitivanje kakvoće regresijskih modela kao preduvjet njihove primjene u prognostičke svrhe. Pojam ekonometrijskog modela njegova  primjena u predviđanju gospodarskih kretanja.

KVALITATIVNE I DRUGE METODE PREDVIĐANJA. Delfi metoda. Metoda scenarija i druge 'subjektivne' metode. Vodeći indikatori gospodarskih kretanja. Difuzijski indeksi. Anketne metode. Stohastički procesi Markova.

LITERATURA:

 1. Makridakis S., S.C. Wheelwright and R.J. Hyndman (1998). Forecasting: Methods and Applications. 2nd  Edt. New York: Wiley
 2. Hanke J.E., A.G. Reitsch (2001). Business Forecasting. 4th Edt. Boston: Allyn&Bacon
 3. Granger C.W.J (1980. ili novije izdanje). Forecasting In Business and Economics. New York. Academic Press
 4. Pečar Branko (1994).  Business Forecasting for Management. London: McGraw
 5. Šošić I. (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Šošić I. i V. Serdar (2000). Uvod u statistiku.  Zagreb: Školska knjiga
 7. Šošić I. Analiza    točnosti    prognostičkih    vrijednosti.   Ekonomski analitičar. 28:28-38, 1990.
 8. Šošić I. O prognoziranju  u  sistemu  poslovnog  odlučivanja  i odabranim statističkim prognostičkim modelima  na bazi vremenskih serija. Ekonomski  analitičar.28:16 - 28,1990.
 9. Šošić I. Prognoziranje   modelima    horizontalnog   razvoja I.  Ekonomski   analitičar.28:(11)-11-7,1990.
 10. Šošić I. Prognoziranje   modelima    horizontalnog   razvoja II.   Ekonomski analitičar.28:(12)-32-7,1990        
 11. Šošić I. Prognoze pojava  s trendom I. Ekonomski  analitičar.29:(2)-13- 24,1991.
 12. Šošić I. Prognoze pojava  s trendom II. Ekonomski  analitičar.29:(3)-32-39,1991.
 13. Šošić I. Prognoze pojava  s trendom III. Ekonomski  analitičar.29:(4)-13-21,1991.