Teorija i metoda uzoraka

Predavač: prof.dr.sc. Ksenija Dumičić

Opis kolegija:
Modeli uzoraka. Randomizacija. Reprezentativnost. Primjena metode uzoraka u anketnim istraživanjima. Jednostavni slučajni uzorak. Nepristrani procjenitelji. Intervalne procjene. Veličina uzorka. Pristrane metode procjenjivanja pomoću količnika, umnoška i razlike. Regresijski procjenitelj. Stratificirani slučajni uzorak. Uzorak skupina. Sistematski uzorak. Metode analize podataka u kompleksnim anketnim istraživanjima. Analiza elemenata ukupne pogreške ankete TSE. Pogreške uzorka, pogreške izvan uzorka. Pogreške: neobuhvaćanja; mjerenja; neodgovaranja. Procjenjivanje uz nedostajuće podatke. Primjeri uzorkovanja kod velikih anketnih istraživanja, u računovodstvenoj reviziji, kontroli kvalitete.