Radovi

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i publikacijama s međunarodnom recenzijom i s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima i publikacijama

Jurčić, Lj. (1998), The multiplying effects of Croatian turism, Acta Turistica, (10) br 2. str. 128-149.

Jurčić, Lj. (1999), Utjecaj države na izgradnju konkurentnosti, (Poglavlje 3.) u. Tipurić, D. urednik: Konkurentska sposobnost poduzeća, (ISBN 953-97944-0-4) Sinergija, Zagreb, str. 57-70.

Jurčić, Lj, (2000), The import dependence of Croatian tourism, Acta Turistica (12) br.1. str 3-17.

Znanstveni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa

Jurčić, Lj.(1980), Problemi formiranja izvozne i uvozne funkcije Jugoslavije (Problems of forming Export and Import function of Yugoslavia), međunarodni znanstveni skup povodom 20-godišnjice Fakulteta za vanjsku trgovinu Zagreb.

Jurčić, Lj. (2000), The Development Strategy of a small Country in the context of Globalization, 1.st International Conference on 'Economic Globalisation and Development of small European Countries', Pula.

Jurčić, Lj. (2002), WTO, business and governments: elements for analysis of the Croatian case, (koautor s: Mikić, M.) u: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002. International Conference, University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business. Zagreb, June 27-29, 2002.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima važnim za struku

Jurčić, Lj. (1993), Svjetski monetarni sustav-zlatni standard, Suvremena trgovina, br. 1-2 (18), (UDK 339.13.027), str. 10-13.

Jurčić, Lj.(1994), Teorija ponašanja potrošača,(UDK 339.379.6) Suvremena trgovina, 5 (19), str.114-117.

Jurčić, Lj. (1994), Protekcionizam i GATT, Suvremena trgovina, br. 3 (19), (UDK 339.54.061), str.60-63.

Jurčić, Lj. (1994), Međunarodna trgovina - načela i zakonitosti, Suvremena trgovina, br.1. (19), (UDK 339.9.01223), str. 22- 23.

Jurčić,Lj.(1995), Krivulje ravnodušnosti u teoriji ponašanja potrošača, Suvremena trgovina, 1 (20), (UDK 339.379.6) str. 4-7.

Jurčić, Lj.(1995), Budžetska jednadžba u teoriji ponašanja potrošača, Suvremena trgovina, 2(20), (UDK 339.379.6) str. 38-41.

Jurčić, Lj. (1997), Industrijska politika- odnos države i poduzetnika, Progresov poslovni savjetnik, br. 9. str.7-10.

Jurčić, Lj. (1997), Mjerenje nacionalnog proizvoda- porezna uprava prirodni izvor podataka, Progresov poslovni savjetnik, br. 9/97. str. 11-17.

Jurčić, Lj. (1997), Kružni tok privredne aktivnosti, Progresov poslovni savjetnik, br. 11/97. str. 7-10.

Jurčić, Lj. (1997), O oporezivanju, Progresov poslovni savjetnik, br. 12/97. str. 21-26.

Jurčić,Lj. (1997), Makroekonomski agregati, Poslovni savjetnik, br.12/97.str.7-10.

Jurčić, Lj. (1998), Uloga turizma u hrvatskom gospodarstvu, Poslovni savjetnik, br.3/98. str. 27-33.

Jurčić, Lj. (1998), Hrvatski turizam u prvoj polovici devedesetih, Poslovni savjetnik, 3/98. str. 40-53.

Jurčić, Lj. (1999), Kapacitetne barijere, Poslovni savjetnik br. 6-7/1999. str.4-8.

Jurčić, Lj. (1999), Kako zaokrenuti Hrvatsku ekonomsku politiku, Poslovni savjetnik br. 4-5/1999. str. 4-8.

Jurčić, Lj. (1999), Bankarske krize, Poslovni savjetnik br. 3/1999. str. 4-6.

Jurčić, Lj. (1999), Može li nešto riješiti promjena tečaja kune? Poslovni savjetnik br. 2/1999. str. 4-8.

Jurčić, Lj. (1999), Teorija pariteta kupovne moći- Big Mac tečaj, Poslovni savjetnik br. 1/1999. str. 82-86.

Jurčić, Lj. (1999), Moć Jedanestorice, Poslovni savjetnik br. 11-12/1998. str. 67-72.

Jurčić, Lj. (2000), Čuvajte tečaj Kune, Ekonomist, br. 2/2000. str. 2-4.

Jurčić, Lj. (2000), Tranzicija, Ekonomist br.2/2000. str. 7-9.

Jurčić, Lj. (2000), Strategija gospodarskog razvitka Hrvatske, Ekonomist br. 1/2000. str. 2-7.

Jurčić, Lj. (2000), Od GATT-a do WTO-a, Ekonomist br.1/2000. str.88-93.

Jurčić, Lj. (2000), Ekonomska analiza ekonomskog programa Hrvatske vlade, Ekonomist br.3/2000. str.2-5.

Jurčić, Lj. (2000), Proračun- instrument razvoja, Ekonomist br. 4/2000. str.2-3.

Jurčić, Lj. Ćelić, M. (2000), Bankarstvo na staklenim nogama, Ekoomist br.4/2000. str.31-67.

Jurčić, Lj. (2001), Vlada li vlada ekonomskom situacijom? Ekonomist br. 1/2001 str. 2-5.

Jurčić, Lj. (2001), Jan Tinbergen- prvi dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, Ekonomist br. 1/2001. str. 16-17.

Jurčić, Lj. (2001), Svjetska trgovinska organizacija, ciljevi, organizacija, način funkcioniranja, Ekonomist br. 1/2001. str. 25-70.

Jurčić, Lj. (2001), Monetarna politika i bankarstvo, Ekonomist br. 2/2001. str. 2-3

Jurčić, Lj. (2001), Wassily Leontief- Nobelovac, Ekonomist br. 2/2001. str. 52-54

Jurčić, Lj. (2001), Nafta, ceste i razvoj, Ekonomist br. 3-4/2001. str. 8-9.

Jurčić, Lj. (2001), Upravljanje novčanim tijekom u suvremenom poduzeću, u Hrvatsko novčano tržište IV Konferencija, TEB, Zagreb, str 233-250.

Jurčić, Lj. (2001), Ragnar Anton Kitel Frisch- Nobelovac, Ekonomist 3-4/2001. str. 98-99.

Jurčić, Lj. (2001), Europska unija ili zatvaranje i ekonomski pad, Ekonomist br. 5-6/2001. str. 6-7.

Jurčić, Lj. (2001), Proces pridruživanja Europskoj uniji, Ekonomist 5-6/2001. str. 39-62.

Jurčić, Lj. (2001), Koliko Europa može investirati u Venture kapital? Ekonomist 5-6/2001. str. 66-68.

Jurčić, Lj. (2001), Hoće li Velika Britanija izdržati udar slinavke? Ekonomist br. 5-6/2001. str. 69-71.

Jurčić, Lj. (2001), Croatia s potential trading Partners: EU, CEFTA, The Balkans,(koautor s Franičević,V.) The Vienna Institute for International Economic Studies,

Jurčić, Lj. (2001), Paul Anthony Samuelson- Nobelovac, Ekonomist br. 5-6/2001. str.90-91.

Jurčić, Lj. (2001), Spas u visokoj stopi rasta, Ekonomist 7-8/2001. str. 6-7.

Jurčić, Lj. (2001), Premda SAD više ulaže u razvoj novih tehnologija, Europske šanse nisu za podcijeniti, Ekonomist 7-8/2001. str. 69-71.

Jurčić, Lj. (2001), Rad i nezaposlenost, rješenja su duboko ekonomska, Ekonomist 9/2001. str. 8-9.

Jurčić, Lj. (2001), Simon Kuznets- Nobelovac, Ekonomist 9/2001. str. 88-89.

Jurčić, Lj. (2001), Nova civilizacija? Ekonomist br.10/2001. str. 6-7.

Jurčić, Lj. (2001), Stvaranje Europske Unije, Ekonomist 11/2001. str. 4-5.

Jurčić, Lj. (2002), Vlada li Vlada ekonomskom situacijom, Ekonomist 1-2/ 2002.

Jurčić, Lj. (2002), Hrvatska u režimu slobodne trgovine s 27 zemalja- nema više tečajnog rizika, Trgovina br. 2-3/2002. str. 62-63.

Jurčić, Lj. (2002), Konkurentnost- što je to?, Ekonomist 3-4/2002.

Jurčić, Lj. (2002), Šoping centri u Europi, Trgovina br. 4/2002. str.32-34.

Jurčić, Lj. (2002), Franchising- dobar način povezivanja trgovaca, Trgovina br. 5/2002. str. 26-29.

Jurčić, Lj. (2004), Europska unija – povijest nastanka, u: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. , Inžinjerski biro, Zagreb

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova domaćeg znanstvenog skupa

Jurčić,Lj. (1995), Industrijska politika, u: Gospodarska politika Hrvatske-što i kako u 1996. godini, Hrvatsko društvo ekonomista i Inžinjerski biro, Zagreb, 1995. str. 25- 30.

Jurčić, Lj. (1998), Industrijska politika, (UDK 334:338) u: Gospodarska politika Hrvatske- što i kako u 1999. godini, Hrvatsko društvo ekonomista i Inžinjerski biro, (ISBN 953-6447-20-7) Zagreb. str. 287-295.

Znanstveni radovi samo izloženi na domaćim skupovima

Jurčić, Lj. (1999), Ekonomska politika, VII tradicionalano savjetovanje: Gospodarska politika Hrvatske- što i kako u 2000. godini? Hrvatsko društvo ekonomista, Opatija, 18. i 19. studenog 1999.

Znanstvene studije

Mikulić, D,(1997), 'Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske' koautor: Jurčić, Lj. Ekonomski institut Zagreb i Državni zavod za statistiku, Zagreb.

Stručni radovi

Jurčić, Lj. (1986), Zakon o obavljanju privrednih djelatnosti u inozemstvu, u: Vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1986), Međunarodna špedicija, u: Vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1986), Metodološki pristup izradi ponude za licitacije, u: Vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1986), Program Maquiladoras, Privredni vjesnik, br. 2467., Zagreb

Jurčić, Lj. (1986), Smart-inteligentne kartice, Privredni vjesnik, br. 2467, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1992), Financiranje izvoza, Suvremena trgovina, br.7-8

Jurčić, Lj. (1997), INCOTERMS 1980., Porezni savjetnik, br. 1/97. Revicon, Sarajevo.

Jurčić, Lj. (1998), Dugovječne kompanije, Poslovni savjetnik, br. 3/98. str. 6-9.

Jurčić, Lj. (1999), Mergers manija, Poslovni savjetnik br. 6-7/1999.str. 17-20.

Leksikon

Ekonomski leksikon, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Zagreb, 1996. (Jurčić, Lj. autor dijela pojmova iz makroekonomije).

Uredništva

Knjige:

*** 'Jugoslavija u svjetskoj privredi' Progres, Zagreb, 1991.
Samodol, A, (1999), Financijska tehnologija & Investicijski fondovi, Progres, Zagreb.

Časopisi:

EKONOMIST, glavni urednik

SUVREMENA TRGOVINA, član uredništva

Stručne studije

Jurčić, Lj. (1987), (voditelj), Dugoročni razvoj, reorganizacija i specijalizacija trgovine na području zajednice općina Karlovac, Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1989), (voditelj), Elaborat o utvrđivanju optimalne organizacije rad i poslovanja budućeg poduzeća u društvenom vlasništvu 'Omnikem', Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1990), (voditelj), Elaborat o unutrašnjoj organizaciji, analitičkoj procjeni složenosti i uvjeta rada te poboljšanja funkcioniranja AOP u poslovanju poduzeća 'Krajinalijek', Progres, Zagreb.

Jurčić, Lj. (1991), Elaborat o primjeni kolektivnog ugovora u poduzeću 'Zagrepčanka', Ekonomski fakultet-Institut za ekonomska istraživanja, Zagreb.

Prijevodi

Samuelson, P.A., Nordhaus,W.D.(1992), 'Ekonomija' 14.izdanje, MATE, Zagreb, prijevod, poglavlje 23. Temeljni pojmovi makroekonomije.

Van Horne, J.C.(1993), Financijsko upravljanje i politika, MATE, Zagreb, prijevod, poglavlje 19. Financiranje pomoću najma.