Dekanat

 
DEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Lajoš Žager
  PRODEKANICA ZA ZNANOST, POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE I DOKTORATE 
Prof. dr. sc. Nataša Erjavec
 
  PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I AKREDITACIJE
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
  PRODEKAN ZA NASTAVU, STUDENTE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
Doc. dr. sc. Božidar Jaković
  PRODEKANICA ZA POSLOVANJE I ADMINISTRACIJU 
Izv. prof. dr. sc. Anita Pavković

 

 
 

KONTAKT

Tajnica dekana:
Ružica Krčar, viši ekonomist

Tel:
01 - 238 3460
01 - 232 2560

Fax:

01 - 230 8472

E-mail:
rkrcar@efzg.hr

Tajnica prodekana:
Jasna Brešan,  oec.

Tel:
01 - 238 3453

E-mail:
jbresan@efzg.hr

Radno vrijeme:
pon-čet   08:00-16:00
pet          08:00-15:00