Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Časopisi Fakulteta

Časopisi Fakulteta

Ekonomski fakultet izdaje nekoliko renomiranih i međunarodno priznatih znanstvenih časopisa.

Dugogodišnja aktivnost u izdavanju časopisa svjedoči o važnoj i vodećoj ulozi Ekonomskog fakulteta u obogaćivanju znanstvene bibliografije i desiminaciji znanja u regiji.

Kontinuirani napori ulažu se u unaprjeđenje kvalitete časopisa, u cilju napretka i promicanja znanosti, učenja, razvoja i afirmacije profesionalnih ekonomskih znanja i vještina.

   

ACTA TURISTICA

ISSN: 0353-4316

područje: turizam

početak izlaženja: 1989.

dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: C.A.B. INTERNATIONAL, LORETO Thesaurus,
CIRET, EBSCO, EconLit, ProQuest ABI/Inform

 

ACTA TURISTICA (at) HRCAK

 

POSLOVNA IZVRSNOST - BUSINESS EXCELLENCE

ISSN: 1846-3355

područje: kvaliteta i poslovna izvrsnost

početak izlaženja: 2007.
dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: EconLit, Journal of Economic LIterature (JEL), EBSCO, ProQuest ABI/Inform, CAB Abstracts


POSLOVNA IZVRSNOST (at) HRCAK

 

 

MARKET - TRŽIŠTE 

ISSN: 0353-4790

područje: marketing

početak izlaženja: 1989.

dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: SCOPUS, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM, Central and Eastern European Online Library CEEOL; DOAJ, RePEc, Index Copernicus International, CiteFactor, Central European Journal of Social Sciences and Humanities – CEJSH i ERIH PLUS, EconLit, WoS ESCI

 

TRŽIŠTE (at) HRCAK
 

 

 

ZAGREB INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND BUSINESS (ZIREB)

ISSN: 1331-5609 

područje: makro i mikro ekonomija, management, opće ekonomske i društvene teme

početak izlaženja: 1998.

dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: EconLit, RePec, EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS i ESCI WosCC

 

ZIREB (at) HRCAK

 

 

 

ZBORNIK EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

ISSN: 1333-8900

područje: ekonomija i poslovna ekonomija

početak izlaženja: 2003.

dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: EconLit, Journal of Economic Literature (JEL)

 

ZBORNIK EFZG (at) HRCAK

 

 INTEREULAWEA§T
Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations

ISSN: 1849-3734

područje: međunarodno  i europsko pravo, ekonomija i tržišne integracije

početak izlaženja: 2014

dinamika: dva puta godišnje

indeksiranje: EBSCO

INTEREULAWEA§T (at) HRČAK 

 

Acta Turistica

Acta Turistica

INTEREULAWEAST Journal

INTEREULAWEAST Journal

Market-Tržište

Market-Tržište

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu/Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu/Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb

ZIREB++Zagreb International Review of Economics and Business

ZIREB++Zagreb International Review of Economics and Business

Poslovna izvrsnost

Poslovna izvrsnost