Monetarna politika Europske Unije

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Monetarna politika Europske Unije
Bodovi  4
Šifra kolegija:  62910
Status kolegija:  izborni I
Godina i semestar studija:  5. godina / I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za financije
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, prof.dr. Marijana Ivanov
Asistenti:  -
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Financije
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


Nastavni ciljevi:
Stjecanje znanja i informacija za najviše razine odlučivanja kako u analitičkim odjelima i službama tako i u operativnom segmentu institucija koje se bave gore navedenom problematikom (središnja banka, Ministarstvo financija, velike komercijalne banke, instituti, itd.).
Program predmeta:
1. Razvojne etape u procesu monetarnog integriranja u zapadnoj Europi od II. Svjetskog rata do danas
Europska platna unija. Europski fond za monetarnu suradnju. Europski monetarni sustav. Europska monetarna unija.
2. Strategije monetarne politike Europske unije
Ključni ciljevi monetarne politike ECB. Transmisijski mehanizam monetarne politike. Europski sustav središnjih banaka. Transparentnost i nezavisnost ECB. Analiza uspješnosti monetarne politike od uvođenja eura.
3. Provedba monetarne politike u europskoj monetarnoj uniji
Opća načela i ciljevi prema kojima se oblikuje monetarna politika. Instrumenti regulacije ponude novca (rezerve likvidnosti, operacije na otvorenom tržištu, kreditne olakšice). Analiza bilance ECB.
4. Europska monetarna unija i tranzicijske zemlje
Problem euroizacije u tranzicijskim zemljama. Mehanizam deviznih tečajeva koji je prethodio EMU (ERM I i ERM II). EMU kao optimalno valutno područje. Komparativna analiza monetarnog sustava EU i Hrvatske.
Nastavne metode:
Predavanja, usmene prezentacije studenata po zadanim temama, grupno rješavanje pripremljenih slučajeva, pisani radovi.
Obavezna literatura:
European Central Bank: «The monetary policy of the ECB», 2004.
Dodatna literatura:

Perišin I., Šokman A., Lovrinović I.: «Monetarna politika», FET, 2001.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Pisanje domaćih uradaka na zadane teme te kritičkih osvrta na aktualne teme iz područja monetarne problematike.
Nacin ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi usmeno, kombinacijom klasičnih pitanja na temelju predavanja i literature i rješavanja konkretnih slučajeva koje će osmisliti predavač.
Prijave ispita:
studomat
Uvjeti za upis predmeta:
-
Dodatne informacije:
-

 

Sve informacije vezane za kolegij ubuduće možete pratiti na web stranici asistentice Martine Nakić.