Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Doc. dr. sc. Ana Aleksić
Ekonomski fakultet Zagreb

Doc. dr. sc. Ana Aleksić

 

Ime i prezime: Ana Aleksić
Kabinet: 403 - 1 (stari dio zgrade)
Telefon: 01-238 3237
E-mail: aaleksic@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/aaleksic
Google Scholar -  https://scholar.google.hr/citations?user=yA8wmOcAAAAJ&hl=hr&oi=ao
Konzultacije i rokovi >>>

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij   Organizacija (integrirani preddiplomski sveučilišni studij)
  Organizacijsko ponašanje (diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij)
  Organizacijsko ponašanje u poduzetničkom okruženju (specijalistički diplomski stručni studij 
  Ekonomika poduzetništva)       

  Organizational behaviour (Master Degree in Business in Management) 
Istraživački interesi   organizacija, organizacijsko ponašanje, organizacijski dizajn