Katedra za ekonomsku teoriju

 


 

Katedra za ekonomsku teoriju ima cilj obrazovanje ekonomista i provođenje znanstvenih istraživanja iz područja opće ekonomske teorije.

U okviru preddiplomskog sveučilišnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama
•    Industrijska organizacija
•    Mikroekonomija
•    Mikroekonomska teorija
•    Osnove ekonomije
•    Politička ekonomija
•    Politička ekonomija globalizacije
•    Politička ekonomija posttranzicijskih zemalja
•    Povijest ekonomske misli
•    Povijest hrvatske ekonomske misli 

U okviru preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku BDiB i EBIP Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Principles of Economics
•    Microeconomics
•    Mikroeconomic Theory 

U okviru diplomskog sveučilišnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Klasteri i konkurentnost
•    Napredna mikroekonomija
•    Politička ekonomija rasta
•    Škole ekonomskog mišljenja 

U okviru stručnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Osnove ekonomije 

Katedra je nositelj specijalističkog poslijediplomskog studija "Analiza konkurentnosti".
 

KONTAKT

Pročelnik katedre:
Prof. dr. sc. Lorena Škuflić

Tajnica katedre:
Ozana Strunje

Tel:
01-238 3179

E-mail:
ostrunje@efzg.hr

Kabinet:
329

Rad sa studentima:
Pon-pet 10,00 - 12,00