Katedra za:

DEMOGRAFIJU EKONOMSKU TEORIJU
EKONOMIKU PODUZEĆA INFORMATIKU
FINANCIJE MAKROEKONOMIJU I GOSPODARSKI RAZVOJ
MARKETING MATEMATIKU
MEĐUNARODNA EKONOMIJA   POSLOVNE STRANE JEZIKE
ORGANIZACIJU I MENADŽMENT PRAVO
RAČUNOVODSTVO STATISTIKU
TRGOVINU TURIZAM
TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU