Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
UPIS STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE (jesenski rok)

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE (jesenski rok)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Studentska referada
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                     U Zagrebu, 06.09.2017.
 
OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA
U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE (jesenski rok)
 
VAŽNA NAPOMENA:
Svaki kandidat prilikom upisa OBVEZNO mora znati svoj upisni broj sa rang liste!!!

PETAK, 22.09.2017.
Dvorana 6 (prizemlje) u 09:00 sati
Napomena:
1.      Studentska participacija iznosi:
-        7.200,00 kn za redovne studente koji su već bili upisani kao redovni studenti na drugom Fakultetu,
-        7.200,00 kn za izvanredne  studente,
-        16.500,00 kn za strane državljane,
-        28.000,00 kn za BDIB studij,

Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa (uplata mora biti ovjerena od strane banke, dok je za uplate izvršene putem Interneta dovoljna potvrda o izvršenom nalogu).
Uplatu izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upis akademske 2016./2017.godine

 
2.      Kandidati koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovnog studenta oslobođeni su plaćanja participacije, osim studenata BDIB studija koji studij plaćaju.
Za upis potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  1. Domovnica (original, preslika ili e-izvadak);
  2. Rodni list (original, preslika ili e-izvadak); 
  3. Potvrda o položenoj Državnoj maturi (original i preslika);
  4. Tri fotografije veličine 4 × 6 cm;  te
  5. Komplet upisnog materijala (kandidati kupuju u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upisni materijal


Termin za preuzimanje indeksa bit će naknadno objavljen.