Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Upisi u više godine studija u ak. god. 2017/18. (promjena termina!!!)

Upisi u više godine studija u ak. god. 2017/18. (promjena termina!!!)

Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), vršit će se u periodu od 19.09.2017. do 06.10.2017. Za više informacija kliknite na naslov vijesti.
UPIS STUDENATA U VIŠE GODINE STUDIJA

Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), vršit će se u periodu od 19.09.2017. od 08:00 sati do 06.10.2017. do 00:00 sati Studenti upis vrše putem Studomata.
Popunjen upisni materijal, indeks i dokaz o izvršenoj uplati participacije ( odnosi se na studente koji plaćaju studij), predaje se u roku od 3 dana od dana upisa putem Studomata, ali najkasnije do 09.10.2017. na Info pult Fakulteta.
Radno vrijeme Info pulta je od 10-14 sati.

Studenti koji upisuju 3. semestar nakon stečenih uvjeta za upis, upisuju predmete do ukupne obaveze od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi, prilikom obrade upisnog materijala.
Studenti koji upisuju 5. i 7. semestar nakon stečenih uvjeta za upis, upisuju prvenstveno izborne, zatim obvezne predmete do ukupnog opterećenja od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi.
Studenti preddiplomskog stručnog i diplomskog sveučilišnog studija koji produžuju rok diplomiranja te studenti preddiplomskog sveučilišnog studija koji upisuju pad ili produljenje 4. godine, upis ne vrše preko Studomata, nego upisne materijale predaju na Info pult.

Studenti koji su izborne predmete birali putem Burze, upis ne vrše putem Studomata.
 
Upis studenata koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta je 07.10.2017.godine prema posebnom rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
 

Molbe se predaju u vrijeme upisnih rokova, a najkasnije do 29.09.2017.godine.
Izračun studentskih participacija redovnih studenata za akademsku 2017./2018. godinu, po stečenom broju ECTS-a (računaju se samo stečeni ECTS bodovi u akademskoj 2016./2017.godini):
·        0 - 29 ECTS-a – puna školarina 7200,00 kn;
·        30 - 54 ECTS-a – plaća se 120,00 kn po ne položenom broju ECTS-u (do 60), dopis predmeta se ne plaća.

Primjer:
Student je položio u akademskoj 2016./2017. godini 35 ECTS-a i ostalo mu je nepoloženo 25 ECTS-a,
Izračun:  25 ECTS-a x 120,00 kn = 3000,00 kn
Student dopisuje sa više godine 35 ECTS-a, koje ne plaća.
·        55 ECTS-a i više – 0,00 kuna
Svi ostali studenti plaćaju sukladno odlukama o studentskim participacijama za akademsku 2017./2018. godinu.

VAŽNO:
Uplata participacija se vrši na račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb
IBAN: HR 0723600001101351242
Na uplatnici studenti su dužni unijeti/napisati svoj OIB


Napomena:
Studenti BDIB i MI studija na engleskom jeziku, nakon što obave upis putem studomata, indekse donose u sobu 5. studentske referade.
 
Svi studenti kojima je odobreno plaćanje studija u ratama, pored upisnog materijala, dužni su dostaviti i:
-         Rješenje o obročnom plaćanju, 
-         potvrdu o uplati prve rate.