Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE

OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE

Upisi u prvu godinu studija održavat će se 21.7. i 22.7. 2017. godine. Klikom na naslov ove vijesti dostupan je detaljan raspored upisa.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
Studentska referada
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             U Zagrebu, 10.07.2017.
 
OBAVIJEST O UPISU I RASPORED UPISA STUDENATA
U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE
 
VAŽNA NAPOMENA:
Svaki kandidat prilikom upisa OBVEZNO mora znati svoj upisni broj sa rang liste!!!


PETAK, 21.07.2017.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
21.07.2017.
Studenti s plasmanom  1 – 90 u 9 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  91 – 180  u 9 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  181 - 270 u 9 sati u dvorani 6
Studenti s plasmanom  271 – 360 u 9 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom  361 - 450  u 13 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom  451 – 540 u 13 sati dvorani 2
Studenti s plasmanom  541 – 640 u 13 sati u dvorani 3
Studenti s plasmanom  641  do kraja liste studenata s pravom upisa u 13 sati u dvorani 6
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA ZA STRANE DRŽAVLJANE
21.07.2017. u 9 sati u dvorani 3
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - REDOVNI
21.07.2017. u 13 sati u dvorani 6
 
SUBOTA, 22.07.2017.
 
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA - IZVANREDNI
22.07.2017.
Studenti s plasmanom  1 - 80  u 9 sati u dvorani 2
Studenti s plasmanom  81 - 160 u 9 sati u dvorani 1
Studenti s plasmanom 161 do kraja liste studenata s pravom upisa u 13 sati u dvorani 2
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – REDOVNI
22.07. 2017. u 9 sati u dvorani 3
 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA – IZVANREDNI
22.07.2017. u 9 sati u dvorani 6
INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA - IZVANREDNI
22.07.2017. u 13 sati u dvorani 2
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS – REDOVNI
22.07.2017. u 13 sati u dvorani 1
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS ZA STRANE DRŽAVLJANE  – REDOVNI
22.07.2017. u 13 sati u dvorani 1
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU BACHELOR DEGREE IN BUSINESS – IZVANREDNI
22.07.2017. u 13 sati u dvorani 1
Napomena:
1.       Studentska participacija iznosi:
-          7.200,00 kn za redovne studente koji su već bili upisani kao redovni studenti na drugom Fakultetu,
-          7.200,00 kn za izvanredne  studente,
-          16.500,00 kn za strane državljane,
-          28.000,00 kn za BDIB studij,
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa (uplata mora biti ovjerena od strane banke, dok je za uplate izvršene putem Interneta dovoljna potvrda o izvršenom nalogu).
Uplatu izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upis akademske 2017./2018.godine
 
2.       Kandidati koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovnog studenta oslobođeni su plaćanja participacije.
Za upis potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  1. Domovnica (original, preslika ili e-izvadak);
  2. Rodni list (original, preslika ili e-izvadak); 
  3. Potvrda o položenoj Državnoj maturi (original i preslika);
  4. Tri fotografije veličine 4 × 6 cm;  te
  5. Komplet upisnog materijala (kandidati kupuju u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na IBAN: HR 0723600001101351242,
Poziv na broj – OIB kandidata
Opis plaćanja – upisni materijal
 
Termin za preuzimanje indeksa bit će naknadno objavljen.