Sveučilišne potpore - EFZG

Izvješće o raspodjeli sredstava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2017. godini (PDF)>>>