Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
CEEPUS STIPENDIJE ZA NASTAVNIKE - Natječaj za ljetni semestar ak. god. 2017./18. Rok za prijave 25.10.2017.

CEEPUS STIPENDIJE ZA NASTAVNIKE - Natječaj za ljetni semestar ak. god. 2017./18. Rok za prijave 25.10.2017.


 

CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME 
FOR UNIVERSITY STUDIES 
 
CEEPUS III PROGRAM
AKADEMSKA RAZMJENA NASTAVNIKA
 
Natječaj za nastavnike za akademsku godinu 2017./2018.
(za ljetni semestar)
 
Program CEEPUS III podupire mobilnost nastavnog osoblja radi promocije transnacionalne međusveučilišne suradnje i razmjene i unapređenja srednjoeuropske dimenzije sveučilišnih studijskih programa. U okviru CEEPUS III programa u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. raspisuju se stipendije za boravak do 1 mjeseca unutar sljedeće mreže:

MREŽA AMADEUS CIII-AT-0068-13-1718 
Koordinator mreže: WU Wien (Vienna University of Economics and Business)TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 
Nastavnici u zvanju od docenta na više. Ukoliko budu odabrani, nastavnici imaju obavezu u svojstvu gostujućeg predavača održavati najmanje 6 sati predavanja tjedno na inozemnom sveučilištu.
 
GDJE SE STIPENDIJA MOŽE DOBITI?
 
Nastavnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb (u zvanju od docenta na više) mogu se u okviru CEEPUS mreže Amadeus prijaviti za boravak u trajanju do jednog mjeseca u statusu gostujućeg predavača na sljedećim fakultetima:
 
Institucija Broj mjeseci Broj nastavnika
Corvinus University of Budapest,
Department of Finance
1 1
Cracow University of Economics,
Faculty of Economics and International Relations
1 1
University of Montenegro,
Faculty of Economics
1 1
University of Belgrade,
Faculty of Economics, Business economics and management
1 1
The Academy of Economic Studies of Bucharest,
International Relations Department
1 1
WU - Vienna University of Economics and Business * 2 2
*Za stipendiju na WU - Vienna University of Economics and Business nastavnici se prijavljuju direktno na WU, temeljem njihovog natječaja koji raspisuje WU, a o kojem nastavnike obavještava Ured za međunarodnu suradnju (za gostovanje u zimskom i/ili ljetnom semestru). Kopiju prijave nastavnici su dužni dostaviti CEEPUS koordinatoru i Uredu za međunarodnu suradnju.
 
KADA SE STIPENDIJA MOŽE REALIZIRATI I KOLIKO TRAJE?
 
Stipendija se može realizirati tijekom cijelog ljetnog semestra akademske godine 2017./2018. Boravak u statusu gostujućeg nastavnika traje jedan mjesec, ali je moguć i kraći boravak ovisno o dogovoru s prihvatnom institucijom.
 
 
NAČIN PRIJAVE
 
1. Prije popunjavanja elektroničke prijave potrebno je u Ured za međunarodnu suradnju (Marijana Čulina, e-mail: ums@efzg.hr), Ured br. 1 donijeti:
 
  • Stručni životopis nastavnika na engleskom jeziku
  • Prijedlog programa boravka (predavanja) na inozemnoj instituciji
  • Načelnu suglasnost vlastite Katedre o mogućnosti odlaska u inozemstvo
  • Načelnu suglasnost prihvatne institucije (Fakulteta i profesora koji će biti domaćini na inozemnom sveučilištu).
     
2. Priložene dokumente Ured dostavlja Koordinatoru CEEPUS programa EFZG-a (prof. dr. sc. Darko Prebežac) koji vrši procjenu temeljem priložene dokumentacije.


3. Nakon obavijesti Koordinatora nastavnik popunjava elektroničku prijavu u sustavu CEEPUS na sljedeći način:
 
  • Nastavnici trebaju posjetiti web stranicu CEEPUS-a: http://ceepus.info/login/login.aspx, i birati opciju Click here to register.
  • Popuniti elektronsku prijavu na "Create New Mobility", kod rubrike Awarded mobility type izaberite 'Teacher'.
 
U okviru ovog natječaja nastavnici se mogu prijaviti za stipendiju samo na JEDNOM fakultetu.
 
ROK ZA PRIJAVU
 
Prijave za ak. godinu 2017./2018. primaju se do popunjavanja mjesta odnosno najkasnije do 25.10.2017. Uputno je prijaviti se što prije, jer će se odluke o prijavama donositi po redoslijedu zaprimanja kompletnih i potpunih prijava.
 
OSTALE INFORMACIJE
 
Sve druge dodatne informacije zainteresirani nastavnici mogu dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju, kod Koordinatora CEEPUS programa EFZG-a ili na CEEPUS FAQ.
 
 
Prof. dr. sc. Darko Prebežac
Koordinator CEEPUS programa EFZG-a