Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nastupno predavanje - dr. sc. S. Zambelli

Nastupno predavanje - dr. sc. S. Zambelli

 Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoš Žager, dana 25.05.2017. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u naslovno zvanje docenta na Katedri za trgovinu, dr. sc. Sanja Zambelli na temu:
 
„Sustavi upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine u 14.00 sati u dvorani 3 Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u okviru redovite nastave iz kolegija „Integrirani sustavi upravljanja“, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
-         Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, predsjednik povjerenstva
-         Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, član povjerenstva
-         Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović, članica povjerenstva (Sveučilište u Zadru)


 
 
 
 Dekan
 Prof. dr. sc. Lajoš Žager
 
O tome obavijest:
1. Dr. sc. Sanja Zambelli
2. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
3. Stručno povjerenstvo
4. Služba za kadrovske i pravne poslove
5. Oglasna ploča Fakulteta
6. Pismohrana