Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nastupno predavanje - dr. sc. Ivana Kovač

Nastupno predavanje - dr. sc. Ivana Kovač

 Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoš Žager, dana 25.05.2017. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnice u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za međunarodnu ekonomiju, dr. sc. Ivane Kovač na temu:
 
„Internacionalizacija poduzeća: teorijski i praktični aspekti“
 
koje će se održati u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine u 12.00 sati u dvorani 3 Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u okviru redovite nastave iz kolegija „Međunarodna ekonomija“, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
-         Prof. dr. sc. Marina Dabić, predsjednica povjerenstva
-          Izv. prof. dr. sc. Vlatka Bilas, članica povjerenstva
-          Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić,članica povjerenstva (Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam)
-          Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, zamjenik člana povjerenstva


 
 
 
 Dekan
 Prof. dr. sc. Lajoš Žager