Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade - Garancija za mlade

Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade - Garancija za mlade

Predavanje "Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade - Garancija za mlade"
 
Pozivamo Vas na predavanje
"Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade - Garancija za mlade"
u četvrtak 4. svibnja 2017. u 14 sati, dvorana 11,
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Predavači:
Marina Nekić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Kristina Fleischer, viši stručni savjetnik u Odjelu za posredovanje pri zapošljavanju
 
Molimo da svoj dolazak potvrdite na link
 
Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.
Garancija za mlade predstavlja strukturnu reformu koja će omogućiti  brzu aktivaciju mladih od 15 do navršenih 30 godina života u roku od 4 mjeseca od napuštanja obrazovanja ili gubitka posla, kako bi ostali povezani s tržištem rada, odnosno kako ne bi prešli u dugotrajnu nezaposlenost ili neaktivnost.

„Garancija” se odnosi na kvalitetnu ponudu posla, naukovanja,  pripravništva/vježbeništva ili nastavak obrazovanja.
Sukladno Garanciji za mlade identificirana su osnovna područja djelovanja:
•             zapošljavanje;
•             daljnje obrazovanje;
•             pripravništvo/vježbeništvo i naukovanje;
•             poduzetništvo

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku i otvoreno je za studente, profesore i zainteresiranu stručnu javnost. Koncipirano je na način da će izlaganje predavača trajati 45-60 minuta, nakon čega će publika u sljedećih 30 minuta imati prilike postavljati pitanja.