Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba

Knjižnično dokumentacijski centar omogućuje posudbu knjiga te osigurava fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu na zahtjev bilo koje knjižnice.

Knjižnično dokumentacijski centar će također svojim korisnicima pokušati dostaviti članke i knjige iz časopisa koje nema u svom fondu i to:

  • iz neke od hrvatskih knjižnica,
  • iz inozemstva (direktno ili posredstvom NSK)


Međuknjižnična posudba može se naručiti:

  • poštom (na adresu Knjižnično dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta u Zagrebu)
  • osobno (soba 203)
  • e-mail: Željko Sirk

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu se nalazi u Obrascima.

Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu snosi Fakultet, a ostali korisnici snose troškove prema sljedećoj specifikaciji (izvod iz Cjenika KDC-a za usluge Međuknjižnične posudbe:)
 

Knjige i fotokopije članaka iz:
* British Library Prema važećem cjeniku BL + poštarina
* Slovenije, BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije Prema važećem cjeniku knjižnice od koje se posuđuje+poštarina+bankarski troškovi
* Ostalih inozemnih izvora Prema važećem cjeniku NSK
    * Iz Hrvatske Prema važećem cjeniku knjižnice iz koje se naručuje knjižnična građa
Posudba knjižnične građe drugim knjižnicama u Hrvatskoj:
Magistarske i doktorske radnje 30,00 kn/kom  
Knjige 30,00 kn/kom
Fotokopije do 10 stranica 10,00 kn
Ø  svaka dodatna stranica 1,00 kn
članak poslan elektroničkom poštom 30,00 kn
dostava telefaksom (do 20 str.) 50,00 kn
Ø  svaka dodatna stranica 1,00 kn
Posudba knjižnične građe  knjižnicama u inozemstvu:
(1 IFLA VOUCHER = 8 EUR)
Knjige 12 EUR (1+1/2 IFLA voucher) za EU; 24 EUR (3 IFLA voucher) izvan EU
Fotokopije članaka: 14 EUR (2 IFLA voucher)
Ø  do 20 str.
Ø  svakih sljedećih 20 stranica 8 EUR (1 IFLA voucher)
Članak poslan elektroničkom poštom 24 EUR (3 IFLA voucher)
Magistarske i doktorske radnje 32 EUR (4 IFLA voucher)


Napomena: Korisnik podmiruje troškove naručene građe prilikom preuzimanja u Knjižnično dokumentacijskom centru.