Ruža Papić - Tajnica Katedre

 

Ime i prezime: Ruža Papić
Kabinet: A 501
Telefon: 01-238 3284
E-mail: rpapic@efzg.hr

 

 

Rad sa studentima:

Ponedjeljak - četvrtak: 12:00-15:30
Petak: 12:00-15:00

Dodatno radno vrijeme za izvanredne studente:

Utorak: 16-18