Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Radovi++ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
Ekonomski fakultet Zagreb

Radovi++ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Knjige, priručnici i leksikoni

 1. Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2013.), Zbornik radova okrugloga stola Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, ISBN-13 978-953-6025-69-5.
 2. Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice) (2012.), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, ISBN: 978-953-6025-63-3.
 3. Mikić, M., Orsag, S., Pološki Vokić, N., Švaljek, S. (urednici) (2011.), Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, Zagreb, ISBN: 978-953-268-013-3.
 4. Tkalac Verčič, Sinčić Ćorić, Pološki Vokić, N. (2010.), Priručnik za metodologiju istraživačkog rada – kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje, M.E.P. d.o.o., Zagreb, ISBN: 978-953-6807-47-5.
 5. Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N. (2008.), Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb, ISBN: 978-953-0-30352-2.
 6. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N. (2008.), Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, ISBN: 978-953-0-30346-1.

Poglavlja u knjigama

 1. Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Načinović Braje, M. (2016.), Determinants of financial participation – Two decades of Croatian practice, u: Fietze, S., Matiaske, W. (eds.), Dimensions and Perspectives of Financial Participation in Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 245-280., ISBN: 978-3848718764.
 2. Aleksić, A., Hernaus, T., Klindžić, M., Marić, I., Načinović Braje, I., Obadić, A., Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2012.), Zaključak – Kakva je budućnost sindikata?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 347-351., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 3. Pološki Vokić, N. (2012.), Suvremena filozofija sindikaliziranja – Kako okrenutost prema poslodavcima i društvenoj zajednici može oživjeti sindikate?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 335-346., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 4. Pološki Vokić, N., Obadić, A. (2012.), Oživljavanje sindikata – Koje strategije i taktike mogu oživjeti sindikate?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 279-296., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 5. Pološki Vokić, N. (2012.), Sindikalisti kao vođe – Kakav treba biti sindikalni vođa?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 249-263., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 6. Pološki Vokić, N. (2012.), Veza sindikata i upravljanja ljudskim potencijalima – Koji je odnos između sindikata i upravljanja ljudskim potencijalima?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 235-248., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 7. Obadić, A., Pološki Vokić, N. (2012.), Neprijatelji sindikata – Koji su razlozi opadanja sindikalnoga članstva?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 137-153., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 8. Pološki Vokić, N., Hernaus, T. (2012.), Dnevni red sindikata – Što rade i koje usluge pružaju sindikati?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 37-65., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 9. Pološki Vokić, N., Marić, I. (2012.), Sindikati kao organizacije civilnoga društva – Koja je svrha postojanja sindikata?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 13-35., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 10. Pološki Vokić, N. (2012.), Uvod – Zašto knjiga o sindikatima u 21. stoljeću?, u: Pološki Vokić, N., Obadić, A. (urednice), Evolucija sindikata – Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 1-10., ISBN: 978-953-6025-63-3.
 11. Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2012.), Is HRM a Genuine Source of Sustainable Competitive Advantage? – Theoretical and Empirical Analysis, u: Beckford, A. M., Larsen, J. P. (eds.), Competitiveness – Psychology, Production Impact and Global Trends, Nova Science Publishers, Inc., New York, NY, 23-46., ISBN: 978-1-61324-415-9.
 12. Pološki Vokić, N. (2010.), Kontroling ljudskih potencijala i upravljanja ljudskim potencijalima, u: Osmanagić Bedenik, N. i suradnici, Kontroling između profita i održivog razvoja, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 399-426., ISBN: 978-953-6807-51-2.
 13. Pološki Vokić, N. (2009.), Ugrožava li menadžment ljudskih potencijala položaj sindikata? – Odnos sindikata i menadžmenta ljudskih potencijala u zadovoljavaju potreba zaposlenika, u: Franičević, V., Puljiz, V., Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Centar za demokraciju i pravo «Miko Tripalo» i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 226-258., ISBN: 978-953-270-037-4.
 14. Pološki Vokić, N., Frajlić, D. (2004.), Pokazatelji konkurentnosti hrvatske radne snage: rezultati empirijskog istraživanja, u: Bejaković, P., Lowther, J. (ur.), Konkurentnost hrvatske radne snage, Institut za javne financije, Zagreb, 59-74., ISBN: 953-6047-50-0.
 15. Tipurić, D., Fabac, R., Pološki, N. (1999.), Oblikovanje budućnosti poduzeća u nesigurnoj okolini – planiranje putem scenarija, u: Tipurić, D. (ur.), Konkurentska sposobnost poduzeća, Sinergija, Zagreb, 105-127., ISBN: 953-97944-0-4.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisu s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom i/ili uvršteni u relevantne citatne baze podataka

 1. Pološki Vokić, N. (2016.), Fifteen years of strategic HRM philosophy in Croatian companies – Has HR department evolved into a strategic partner?, Strategic Management – International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 21(2): 37-44., ISSN: 1821-3448.
 2. Pološki, Vokić, N., Vidović, M. (2015.), Managing internal digital publics: What matters is digital age not digital nativity, Public Relations Review, 41(2): 232-241., ISSN: 0363-8111.
 3. Pološki Vokić, N., Obadić, A. (2014.), The future of trade unions in Croatia – various stakeholders’ perspective, Transfer: European Review of Labour and Research, u tisku
 4. Hernaus, T., Pološki Vokić, N. (2014.), Work Design for Different Generational Cohorts: Determining Common and Idiosyncratic Job Characteristics, Journal of Organizational Change Management, 27(4): 615-641., ISBN: 978-1-78441-389-7.
 5. Pološki Vokić, N., Marić, I., Horvat, G. (2013.), Motivacija za volontiranje – jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?, Revija za socijalnu politiku, 20(3): 225-252., ISSN: 1330-2965. (rad s diplomantom)
 6. Pološki Vokić, N., Idžojtić, V. (2012.), Individual antecedents of mobbing – the case of Croatia, Journal of Accounting and Management, 2(1): 89-112., ISSN: 1848-137X. (rad s diplomantom)
 7. Pološki Vokić, N. (2012.), Controlling of Human Resource Management Practices in Croatian Firms, Euroasian Business Review, 2(1): 93-117., ISSN: 1309-4297.
 8. Pološki Vokić, N., Naoulo Bego, H. (2012.), Upravljanje talentima u vrijeme krize – teorijska polazišta i stanje u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 63(3-4): 162-185., ISSN: 0424-7558. (rad s poslijediplomantom)
 9. Pološki Vokić, N., Grgurić, L. (2011.), Upravljanje zaposlenicima starije životne dobi – model djelotvornog upravljanja u hrvatskim organizacijama, Revija za socijalnu politiku, 18(2): 149-174., ISSN: 1330-2965. (rad s poslijediplomantom)
 10. Pološki Vokić, N., Zaninović, M. (2010.), Analiza čimbenika fluktuacije hrvatskih zaposlenika i njihova usporedba s čimbenicima fluktuacije u najrazvijenijim zemljama svijeta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2): 23-38., ISSN: 1333-8900. (rad s poslijediplomantom)
 11. Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2010.), Humanistic knowledge management perspective: The case of Croatia, Us-China Education Review, 7(9): 77-85., ISSN: 1548-6613. (rad s poslijediplomantom)
 12. Pološki Vokić, N., Sontor, S. (2010.), The relationship between individual characteristics and conflict handling styles – the case of Croatia, Problems and Perspectives in Management, 8(3): 56-67., ISSN: 1727-7051. (rad s diplomantom)
 13. Pološki Vokić, N., Obadić, A. (2010.), Revitalizacija sindikata u suvremenom društvu, Ekonomski pregled, 61(3-4): 187-214., ISSN: 0424-7558.
 14. Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2009.), The Roles of Internal Communications, Human Resource Management and Marketing Concepts in Determining Holistic Internal Marketing Philosophy, Zagreb International Review of Economics & Business, 12(2): 87-105., ISSN: 1331-5609.
 15. Tkalac Verčič, A., Pološki Vokić, N., Sinčić Ćorić, D. (2009.), Razvoj mjernog instrumenta za procjenu zadovoljstva internom komunikacijom, Društvena istraživanja, 18(1-2): 175-202., ISSN: 1330-0288.
 16. Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2008.), HRM as a Significant Factor for Achieving Competitiveness through People: The Croatian Case, International Advances in Economic Research, 14(3): 303-315., ISSN: 1083-0898.
 17. Pološki Vokić, N. (2008.), The role of training and development in hotel industry success – The case of Croatia, Acta Turistica, 20(1): 9-38., ISSN: 0353-4316.
 18. Pološki Vokić, N., Bogdanić, A. (2008.), Individual Differences and Occupational Stress Perceived: A Croatian Survey, Zagreb International Review of Economics & Business, 11(1): 61-79., ISSN: 1331-5609. (rad s diplomantom)
 19. Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Đaković, M. (2008.), Work Motivation of Highly-Educated Croatian Employees – What Should Managers and HR Experts Know?, South East European Journal of Economics and Business, 3(1): 89-96., ISSN: 1840-118X. (rad sa studentima)
 20. Pološki Vokić, N., Mrđenović, R. (2008.), Razlike u upravljanju vremenom hrvatskih menadžera s obzirom na spol i hijerarhijsku razinu, Ekonomska istraživanja, 21(1): 35-47., ISSN: 1331-677X. (rad s diplomantom)
 21. Pološki Vokić, N., Grizelj, H. (2007.), Obrazovanje i razvoj zaposlenika u hrvatskim organizacijama, Ekonomski pregled, 58(12): 851-880., ISSN: 0424-7558. (rad s poslijediplomantom)
 22. Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2007.), Komparativno istraživanje razvoja MLJP-a u Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5: 403-417., ISSN: 1333-8900.
 23. Pološki Vokić, N., Marić, I., Hernaus, T. (2007.), Globalna orijentacija i globalne kompetencije vrhovnih menadžera u Hrvatskoj, Društvena istraživanja, 16(3): 533-555., ISSN: 1330-0288.
 24. Pološki Vokić, N., Palić, M., Načinović, I. (2007.), Povezanost karakteristika studenata i njihovog zadovoljstva studiranjem te percepcijama konkurentnosti na primjeru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Napredak, 148(2): 240-257., ISSN: 1330-0059.
 25. Pološki Vokić, N., Hernaus, T. (2005.), Interpersonal Relations at Work Perceived by Croatian and Worldwide Employees and by Different Age, Gender, Education, Hierarchical and Company Size Groups – Empirical Evidence, Management, 10(1): 23-50., ISSN: 1331-0194. (rad s diplomantom)
 26. Pološki Vokić, N., Vidović, M. (2004.), Development of the Croatian HR Benchmarks List and its Comparison with the World-Approved Ones, Zagreb International Review of Economics & Business, 7(2): 55-74., ISSN: 1331-5609. (rad s diplomantom)
 27. Pološki Vokić, N. (2004.), Menadžment ljudskih potencijala u velikim hrvatskim poduzećima, Ekonomski pregled, 55(5-6): 455-478., ISSN: 0424-7558.
 28. Pološki, N. (2003.), „Ženski stil“ vođenja – empirijsko istraživanje primarnih nositelja u hrvatskim organizacijama, Ekonomski pregled, 54(1-2): 38-54., ISSN: 0424-7558.
 29. Pološki, N. (2001.), Basic requrements for the Successful Implementation of the 'Feminine Leadership' Style in Croatian Enterprises, Management, 6(1-2): 119-131., ISSN: 1331-0194.
 30. Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1999.), Virtualno učenje – učinkovit način ostvarivanja konkurentskih prednosti, Informatologija, Sep. Spec. 8., 81-85., ISSN: 1330-0067.
 31. Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1998.), Utjecaj tehnologije na upravljanje ljudskim potencijalima, Informatologija, 31(1-2): 37-41., ISSN: 1330-0067.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa (s međunarodnim uredništvom i međunarodnom recenzijom i/ili uvršteni u relevantne citatne baze podataka)

 1. Pološki Vokić, N. (2016.), Looking at HRM through the lens of agency theory – Are suboptimal HRM practices a consequence of moral hazard?, Conference papers of the 4th International Conference on Management and Organisation “Corporate governance: Challenges and development”, The Slovenian Academy of Management, Ljubljana, 191-206., ISBN: 978-961-92878-6-6.
 2. Pološki Vokić, N. (2016.), Learning from multinationals – Are Croatian organizations using the same HRM practices?, Proceedings of the 8th International Conference “An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship through Human Capital”, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 219-228., ISBN: 978-953-346-027-7.
 3. Pološki Vokić, N. (2016.), Fifteen years of strategic HRM philosophy in Croatian companies – Has HR department evolved into a strategic partner?, Conference Proceedings of the 21st International Scientific Symposium SM 2016 – Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, 352-360., ISBN: 978-7233-356-5.
 4. Pološki Vokić, N., Hernaus, T. (2015.), Is there a new public human resource management in Croatia? – A comparative analysis of public- and private-sector organizations, Proceedings of the international scientific seminar Managing and developing human resources 2015 – The academic bridge to HRM practice, Ekonomická univerziteta v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava & MCDP International UG, 110-124., ISBN: 978-3-945484-12-8
 5. Pološki Vokić, N., Hernaus, T. (2015.), The triad of job satisfaction, work engagement and employee loyalty – The interplay among the concepts, Book of Full Papers of 5th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments “Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization And Management”, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Varaždin, 120-129., ISBN: 978-953-6071-50-0.
 6. Pološki Vokić, N. (2014.), Competitiveness and sustainability of HRM activities in Croatia – CRANET survey results, Proceedings of Via Futuri 2014 International Conference on Sustainability, Competitiveness Urban and Regional Development – On the Crossroads of Theory and Empirical Research, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 208-221., ISBN: 978-963-642-706-1.
 7. Pološki Vokić, N. (2013.), Poželjna obilježja sindikalnih vođa današnjice – percepcije različitih dionika o ulozi sindikalnih vođa u oživljavanju sindikata, Zbornik radova PAR International Leadership Conference – PILC “Leadership for Life”, Visoka poslovna škola PAR, Rijeka, 75-85., ISBN: 987-953-57258-3-1.
 8. Pološki Vokić, N. (2012.), The relationship between the quality of human resource management practices and the role of trade unions in organizations, Proceedings of the 11th World Congress of the International Federation of Scholarly Associations of Management, Kemmy Business School, Limerick, 1-27., ISBN: 978-1-907300-05-9.
 9. Pološki Vokić, N., Rimac, M. (2012.), Managerial competencies for sustainable future – perceptions of graduate students, Proceedings of the 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future“, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 712-733., ISBN: 987-953-6025-57-2. (rad s diplomantom)
 10. Pološki Vokić, N., Bulat, I. (2012.), Što žene lideri unose u visoku politiku – psihološka i radna obilježja, stil vođenja, interesi i perspektive, Zbornik radova PAR International Leadership Conference – PILC “Women's leadership”, Visoka poslovna škola PAR, Rijeka, 25-35., ISBN: 987-953-57258-1-7. (rad s diplomantom)
 11. Vidović, M., Pološki Vokić, N. (2009.), Managing knowledge workers – the case of Croatia, Readings book of the 11th GBATA International Conference “Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity”, Global Business and Technology Association, Prague, 1223-1231., ISBN: 1-932917-05-5. (rad s poslijediplomantom)
 12. Pološki Vokić, N. (2008.), The importance of educated and knowledgeable employees for the hotel industry performance: The case of Croatia, Proceedings of 4th International Conference “An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship”, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 1926-1941., ISBN 10: 953-6025-23-X.
 13. Pološki Vokić, N., Sinčić, D., Tkalac Verčič, A. (2006.), Human capital as source of Croatian competitiveness, u: Kantarelis, D. (ed.), Global Business & Economics Anthology, Business & Economics Society International, Danvers, 48-54., ISSN: 553-1392.
 14. Obadić, A., Pološki Vokić, N., Sinčić, D. (2005.), The Importance of Education for Countries and Enterprises Competitiveness – Croatian Macro and Micro Indicators, Proceedings of 6th International Conference on Enterprise in Transition, Ekonomski fakultet, Split, 157-170., ISBN: 953-6024-70-5.
 15. Pološki, N., Petković, Ž. (2004.), Women's Career Opportunities in Higher Education Institutions in Croatia: Empirical Evidence, Proceedings of 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 1433-1446., ISBN: 953-6025-10-8. (rad s diplomantom)
 16. Frajlić, D., Pološki, N., Tkalac, A. (2003.), Croatian consumers' and managers' attitudes towards outsourcing – How 'soft' outsourcing issues influence enterprises in transition,  Proceedings of 5th International Conference on Enterprise in Transition, Ekonomski fakultet, Split, 2074-2085., ISBN: 953-6024-497.
 17. Marić, I., Pološki, N. (2002.), Influence of globalization on Croatian enterprises – objective and subjective parameters, Proceedings of International Conference „An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002“, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 1299-1308., ISBN: 953-6025-05-1.
 18. Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N., Marić, I. (2002.), The Impact of the Human Factor on Business Process Reengineering, u: Katalinić B. (ed.), DAAM International Scientific Book 2002, DAAAM International, Vienna, 27-32., ISBN: 3-901509-30-5.
 19. Frajlić, D., Kesar, O., Pološki, N. (2002.), The position of tourism education at the Graduate school of economics and business in Zagreb compared to selected undergraduate tourism education in Croatia and abroad”, Zbornik međunarodne konferencije „Rethinking of Education and Training for Tourism“, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 453-466., ISBN: 953-6025-04-3.
 20. Pološki, N. (2001.), Leadership Style as a Source for Competitive Advantage in Enterprises in Transition – The Case of Croatia, Proceedings of 4th International Conference on Enterprise in Transition, Ekonomski fakultet, Split, 159-168., ISBN: 953-6024-39-X.
 21. Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1999.), Individual Characteristics of Enterpreneurs in Countries in Transition – The Case of Croatia, Proceedings of 3rd International Conference on Enterprise in Transition, Ekonomski fakultet, Split, 457-460., ISBN: 953-6024-28-4.
 22. Bahtijarević-Šiber, F., Pološki, N. (1999.), The influence of technology on human resource management, Proceedings of the International Symposium „DAAAM International“, DAAAM International, Vienna, 019-020., ISBN: 3-901509-10-0.

Znanstveni radovi prezentirani na međunarodnom znanstvenom skupu

 1. Pološki Vokić, N., Sinčić Ćorić, D., Obadić, A. (2016.), To be or not to be a woman? – Highly educated women’s perceptions of gender equality, rad na međunarodnoj konferenciji “11th ILERA European Regional Congress”, Milano, Italija
 2. Tkalac Večič, A., Pološki Vokić, N. (2016.), Engaging employees through internal communication, rad na međunarodnoj konferenciji “23rd International Public Relations Research Symposium – Engaging people in a disengaged world”, Bled, Slovenija
 3. Hernaus, T., Černe, M., Pološki Vokić, N. (2016.), Understanding the nature of innovative work behavior in the public sector: Conceptualizing a static and dynamic role of job design, rad na međunarodnoj konferenciji “EURAM 2016 – Manageable Cooperation?”, Pariz, Francuska
 4. Pološki Vokić, N., Klindžić, M., Hernaus, T. (2015.), Changing HRM practices in Croatia – Demystifying the impact of HRM philosophy, global financial crisis and EU membership, rad na međunarodnoj konferenciji “31st EGOS Colloquium”, Atena, Grčka
 5. Hernaus, T., Pološki Vokić, N., Aleksić, A., Černe, M., Škerlavaj, M. (2015.), Knowledge Hiding in the Academia: What, Where, and How Often?, rad na međunarodnoj konferenciji “17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP): Respectful and effective leadership – managing people and organizations in turbulent times”, Oslo, Norveška
 6. Hernaus, T., Pološki Vokić, N., Aleksić, A. (2014.), Gender differences in work characteristics across occupational groups, rad na međunarodnoj konferenciji “5th LAEMOS Colloquium – Latin American and European Meeting on Organization Studies”, Havana, Kuba
 7. Pološki Vokić, N. (2011.), The Relationship between the Level and Modality of HRM Metrics, Quality of HRM Practice and Organizational Performance, rad na međunarodnoj konferenciji “1st Israeli Global Human Resource Management (GHRM) Conference”, ORT Braude College, Karmiel, Izrael
 8. Osmanagić-Bedenik, N., Pološki, N. (2000.), Integrative Management and Controllership – Theoretical and Empirical Analysis, Proceedings of the International Conference „Business & Economics Society International 2000“,B&ESI, Los Angeles, SAD, 103. (abstract)

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova domaćeg znanstvenog skupa

 1. Pološki Vokić, N. (2013.), Održivost hipoteze o menadžerskoj supstituciji sindikata proaktivnim aktivnostima upravljanja ljudskim potencijalima, Zbornik radova okrugloga stola Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 37-57., ISBN-13 978-953-6025-69-5.
 2. Frajlić, D., Pološki, N. (2001.), Analiza nastavnog programa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu s ciljem približavanja standardima kvalitete, Zbornik znanstvenog simpozija „Ekonomski fakultet u Zagrebu – Razvitak ekonomske misli i njene primjene u Hrvatskoj 1920. – 2000.“, Ekonomski fakultet – Zagreb, Zagreb, 91-115.

Stručni radovi

 1. Pološki Vokić, N. (2010.), Oblici materijalne i nematerijalne motivacije, u: Tudor, G. (ur.), Motiviranje i vođenje ljudi, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 18-25., ISBN: 978-953-6807-50-5.
 2. Pološki Vokić, N. (2010.), Motivacija na poslu, u: Tudor, G. (ur.), Motiviranje i vođenje ljudi, M.E.P. d.o.o., Zagreb, 12-17. ISBN: 978-953-6807-50-5.
 3. Pološki Vokić, N. (2004.), Mogućnosti prikupljanja međunarodnih iskustava mladih hrvatskih znanstvenika, Zbornik „Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zagreb, 442-448., ISBN: 953-6569-21-3.
 4. Pološki, N. (2003.), „Muški“ i „ženski“ stil vođenja – Muškarci su praktičniji, a žene bolje u komunikaciji, Poslovni magazin, 1(5): 24-26., ISSN: 1334-0905.
 5. Suradnik na knjizi: Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. (ur.) (2001.), Leksikon menedžmenta, Masmedia, Zagreb, ISBN: 953-157-403-0.
 6. Pološki, N. (2000.), Struktura tvrtke i organizacija marketinga, Marketing u praksi, (9): 6-9., ISSN: 1330-2612.
 7. Pološki, N. (1998.), Tehnologija kao primarna značajka organizacijske kulture, Računovodstvo i financije, XLIV(2): 173-177., ISSN: 0350-4506.