Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Upisi predmeta ljetnog semestra

Upisi predmeta ljetnog semestra

 
OBAVIJEST O UPISU PREDMETA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI
 
Upis obaveznih i izbornih predmeta ljetnog semestra studenti obavljaju putem studomata, koji će u tu svrhu biti otvoren od 20. veljače 2017. od 00:01 do 03. ožujka 2017. do 23:59 sati.
 
U istom razdoblju, nakon što student obavi upis putem studomata, indeks popunjava istovjetno podacima u studomatu, te s indeksom dolazi u Studentsku referadu u radno vrijeme Studentske referade radi ovjere upisa ljetnog semestra.
 
Ukupno opterećenje studenta u ljetnom semestru treba biti 30 ECTS bodova (uključujući sve nepoložene predmete već odslušanih ljetnih semestara).
Studenti koji prilikom odabira izbornih predmeta imaju poteškoća s upisom putem studomata, mogu se javiti u Studentsku referadu.
 
Studenti diplomskog studija prilikom odabira izbornih kolegija moraju voditi računa o obvezi da u akademskoj godini imaju upisana 2 specijalistička izborna kolegija sa svog smjera.
Napomena: Studenti koji su izborne predmete upisali putem Burze izbornih predmeta, upis ljetnog semestra ne obavljaju budući je njihov upis već obavljen.
PAŽNJA: Studenti koji upis ljetnog semestra ne obave putem studomata, istovjetno ne popune indeks, te isti ne ovjere u Studentskoj referadi u predviđenim rokovima, upis neće moći realizirati do iduće akademske godine.
 
STUDENTSKA REFERADA