Za studente

Na ovim Web stranicama možete se informirati o Vašim pravima i dužnostima, službenicima koji su zaduženi za rad sa studentima, studentskim udrugama i drugim pitanjima koja su važna za Vaš studij i boravak na Ekonomskom fakultetu – Zagreb: