Znanstveno-istraživački projekti

Znanstvenici Ekonomskog fakulteta Zagreb voditelji su i suradnici na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane institucija u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Liste projekata prema specifikaciji za akreditacijske postupke
Projekti financirani iz proračuna (2010-2015)
EU i drugi međunarodni projekti (2010-2015)
Fondovi i zaklade (Sveučilište i HRZZ, 2010-2015)
Ostali projekti (edukacijski i komercijalni projekti, 2010-2015)

Projekti financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova 

Međunarodni projekti


Projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)
Projekti financirani od Sveučilišta u Zagrebu (2013/2014. godina)
Projekti financirani od MZOS (do 2014. godine)