Studentska referada

Referada radi sa studentima:

· PONEDJELJAK – ČETVRTAK      
                 11:30 – 15:30                      PETAK          
                 11:00 – 15:00· DEŽURSTVO UTORKOM I ČETVRTKOM  
                   15:30 – 18:30