Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Industrijska politika
Ekonomski fakultet Zagreb

Industrijska politika

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Industrijska politika
Bodovi  6
Šifra kolegija:  
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina / I.semestar
Web stranice kolegija:  
Katedra:  Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Zoran Kovačević
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Zoran Kovačević
Asistenti:  
Vrsta studija:  Studijski program diplomskog sveučilišnog studija ekonomije
Smjer studija:  Ekonomija
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:

Kolegij ima za cilj proučiti vezu između tržišnih struktura, ponašanja poduzeća i njihovih performansi, apliciran posebice na industrijska odnosno proizvodna poduzeća. Osim toga proučavaju se procesi industrijalizacije odnosno deindustrijalizacije u kontekstu ekonomskog razvoja i rasta.

Program predmeta:

1. Tržišne strukture
Savršena konkurencija i teorije imperfektne konkurencije. Monopol i monopson, monopolistička konkurencija, oligopoli i teorija igara. Cjenovna diskriminacija. Vertikalna integracija. Antimonopolska politika - horizontalna i vertikalna (teorija i praksa).
2. Teorije poduzeća
Neoklasična i "moderne" teorije poduzeća. Teorija transakcijskih troškova, stohastička i evolutivna teorija.
3. Determinante tržišnih struktura
Mjerenje razine koncentracije.  Koncentracija i profitabilnost. Veličina poduzeća, koncentracija i inovativnost. Reklama i proizvodna diferencijacija. Tržišna moć poduzeća. Ekonomije obima. Barijere ulaska. Strateško zaprječivanje ulaska.
4. Industrijalizacija
Industrijalizacija i državna intervencija. Horizontalna i vertikalna industrijska politika. Povijest industrijskog razvoja i uloga državne intervencije. Razvijene i novo industrijalizirane zemlje (azijski tigrovi). Tranzicija i uloga industrije. Ekonomski razvoj i strukturne promjene. Strukturne promjene prerađivačke industrije.

Nastavne metode:
 Predavanja, seminarska nastava, vježbe, pisani radovi i rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad.
Obavezna literatura:
 Carlton D.W. – Perloff J.M. "Modern Industrial Organization", Addison – Wesley, 3. izdanje, 1999.g.
Dodatna literatura:

Kovačević Z. “Restrukturiranje hrvatskih poduzeća”, Politička kultura, Zagreb 2001.
Shughart II W. "The Organization of Industry", BPI/IRWIN, 1990.g.
Tirole J. "The Theory of Industrial Organization", The MIT Press, 5 izdanje, 1992.g.

Obaveze studenata:
 Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme. Eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
 Provjera znanja će se provoditi tijekom pedagoškog rada sa studentima (predavanja, vježbe, individualno rješavanje problema i slučajeva). Konačna ocjena će se formirati na temelju tih provjera znanja kao i putem pismenog i usmenog ispita. Različiti oblici provjere znanja tijekom pedagoškog rada čine 40% ocjene, konačni pismeni ispit 40 % i usmeni ispit 20%.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-