Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Poslovni informacijski sustavi 2016/2017
Ekonomski fakultet Zagreb

Poslovni informacijski sustavi 2016/2017

Vježbe iz kolgija Poslovni informacijski sustav počinju prvi tjedan nastave u ljetnom semestru, od 27.02.2017. na dalje prema rasporedu.

Demonstrature iz kolegija "Poslovni informacijski sustavi" održavaju se u dv. 42: 

  • PETKOM 18-20
  • SUBOTOM 8-10

Plan vježbi:

TERMIN TEMA – AKTIVNOSTI ZADACI
27.02.2017. – 04.03.2017. 1.0. PRIJAVE ZA VJEŽBE I UVOD
- formiranje grupa i timova; dodjela korisničkih podataka; Google EFZG Mail, Classroom i Disk
Zadatak 1.01.
Zadatak 1.02. - dodatno
Zadatak 1.03. - dodatno
Zadatak 1.04. - dodatno
Zadatak 1.05. - dodatno
06.03.2017. – 11.03.2017. 2.1. EXCEL
- prodajna kalkulacija
Zadatak 2.01.
13.03.2017. – 18.03.2017. 2.2 EXCEL
- uvjetne funkcije  1. dio
Zadatak 2.02.
Zadatak 2.03.
Zadatak 2.04. - dodatno
Zadatak 2.05. - dodatno
20.03.2017. – 25.03.2017. 2.3. EXCEL
- uvjetne funkcije  2. dio
Zadatak 2.06.
Zadatak 2.07.
27.03.2017. –01.04.2017. 2.4. EXCEL
- financijske funkcije
 
Zadatak 2.08.
Zadatak 2.09. - dodatno
Zadatak 2.10. - dodatno
Zadatak 2.11. - dodatno
Zadatak 2.12. - dodatno
Zadatak 2.13. - dodatno
Zadatak 2.14. - dodatno
Zadatak 2.15. - dodatno
03.04.2017. – 08.04.2017. 3.1. SAP
-  proces nabave
Prijava u sustav SAP
NABAVA: Zadatak I
NABAVA: Zadatak II
10.04.2017. – 15.04.2017. 3.2. SAP
- proces računovodstva
RAČUNOVODSTVO: Zadatak I
RAČUNOVODSTVO: Zadatak II
17.04.2017. – 22.04.2017. 3.3. SAP
- proces međuskladištenja
- proces prodaje
MEĐUSKLADIŠTENJE: Zadatak I
MEĐUSKLADIŠTENJE: Zadatak II
PRODAJA: Zadatak I
24.04.2017. – 29.04.2017. 3.4. SAP
- proces prodaje
- administrativni procesi - putni nalog
PRODAJA: Zadatak II
PUTNI NALOG: Zadatak
01.05.2017. – 06.05.2017. 4.1. NAVISION
- uvod u MS Dynamic NAV 2016
- proces nabave
Prijava u sustav NAV
MATIČNI PODACI: Zadatak
NABAVA: Zadatak I
08.05.2017. – 13.05.2017. 4.2. NAVISION
- proces računovodstva
- proces prodaje
NABAVA: Zadatak II
RAČUNOVODSTVO: Zadatak
PRODAJA: Zadatak I
15.05.2017. – 20.05.2017. 4.3.NAVISION
- administrativni procesi - putni nalog
-poslovno  izvještavanje
PRODAJA: Zadatak II
PUNI NALOG: Zadatak
IZVJEŠTAJI: Zadatak
22.05.2017. – 27.05.2017. Termin NADOKNADE  
29.05.2017. – 03.06.2017. Provjera znanja - TEST u predroku  
05.06.2017. – 10.06.2017. UPIS KOLOKVIJA, STUDENTSKE ANKETE