Doc. dr. sc. Tomislav Globan

 Tomislav Globan
Ime i prezime: Tomislav Globan
Kabinet: 202
Telefon: (01) 238 3102
E-mail: tgloban@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.unizg.hr/tgloban
Konzultacije: ponedjeljak: 9:30-12h, 13-14h
Termini ispitnih rokova >>>
                             

Nastava i znanost
Preddiplomski 
sveučilišni studij
  

2015/16:
Gospodarstvo Hrvatske
Makroekonomija EU
Ekonomski razvoj
Prethodno:
Makroekonomija
Ekonomika okoliša 

Bachelor Degree
in Business (BDiB)
2015/16:
Macroeconomics
Economics of European Union
Development Economics
Previously:
Environmental economics                                                                
Istraživački interesi makroekonomija, tokovi kapitala, sudden stops, financijska integracija u EU, ekonomika europskih integracija
Znanstveni radovi CC, WoS i ostali radovi

 
Aktualnosti

1. prosinca 2015. na proslavi 95 godina osnutka Ekonomskog fakulteta Dekan mi je uručio nagradu Mijo Mirković za knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku.  
 
_______________________________________________
 
15. listopada 2015. u Hrvatskom saboru primio sam Državnu nagradu za znanost u kategoriji znanstvenih novaka. Nagradu su mi uručili predsjednik Sabora Josip Leko i Ministar obrazovanja, znanosti i sporta Vedran Mornar. Nagradu sam dobio za "značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti, polje ekonomije, za velik broj radova visoke vrsnoće objavljenih u 2014. godini." Cijelu Odluku o dodjeli nagrade možete pročitati ovdje.

_______________________________________________
 
1. srpnja 2015. započeo je 15-mjesečni projekt "Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku" financiran od strane Europskog socijalnog fonda (ESF-a), na kojem sam jedan od pet istraživača. Sve informacije o projektu možete pronaći ovdje, a projekt je medijski popraćen i od strane poslovnog tjednika Lider.
_______________________________________________

U srpnju i kolovozu 2015. objavljena su mi dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima indeksiranima u bazama Current Contents i Web of Science. Prvi rad pod naslovom "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states" objavljen je u austrijskom časopisu Empirica. Za taj rad Austrijska središnja banka mi je dodijelila nagradu Olga Radzyner (vidi dolje), a rad je dostupan na ovom linku. Drugi rad pod naslovom "From financial integration to sudden stops? New evidence from EU transition countries" objavljen je u časopisu Czech Journal of Economics and Finance te je dostupan ovdje.
_______________________________________________

U lipnju 2015. objavljen mi je znanstveni rad "Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?" u međunarodnom časopisu Emerging Markets Finance and TradeRad sam napisao u koautorstvu s kolegama Vladimirom Arčabićem i Petrom Sorićem s EFZG-a.  Pregled najvažnijih zaključaka objavljen je na portalu Banka.hr. U radu se odgovara na pitanje u kojoj mjeri su za kretanje inflacije u Hrvatskoj i novim zemljama članicama EU-a važni domaći faktori, a u kojoj mjeri kretanja u eurozoni, je li se taj odnos mijenjao u posljednjih 15-ak godina te kakve su implikacije dobivenih rezultata za vođenje ekonomske politike. Rad možete preuzeti na ovom linku.
_______________________________________________

Od siječnja 2015. recenziram znanstvene radove za časopis Journal of Macroeconomics.
_______________________________________________
 
U okviru konferencije "Conference on European Economic Integration 2014" održanoj u Beču 24. i 25. studenog 2014. primio sam nagradu "Olga Radzyner". Riječ je o nagradi koju Austrijska središnja banka (ÖNB) dodjeljuje mladim znanstvenicima s područja Srednje i Istočne Europe za najbolja istraživanja u području europskih ekonomskih integracija. Rad kojim sam osvojio nagradu zove se "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states".

Nagradu osobno uručuje guverner Austrijske središnje banke Ewald Nowotny (na slici).
 
 
_______________________________________________


U studenom 2014. u izdanju Ekonomskog fakulteta – Zagreb objavio sam knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku. Knjigu je moguće kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta.
 
 
OBAVIJESTI STUDENTIMA

Zbog studijskog usavršavanja u inozemstvu neće me biti na Fakultetu od 1.7. do 1.10. U tom periodu neću biti u mogućnosti držati konzultacije, potpisivati prijave, čitati i ispravljati diplomske, završne i seminarske radove te prisustvovati obranama navedenih radova.
 
 
Gospodarstvo Hrvatske

Preduvjet za polaganje ispita iz Gospodarstva Hrvatske su položene Osnove ekonomije.

Rezultati ispita (27.6.2016.)


 
Makroekonomija EU

Ispit 28. 9. 2016. će biti samo usmeni i započet će u 13 sati u kabinetu 214.

Rezultati ispita (30.6.2016.)

 


NOTIFICATIONS (BDiB)

Office hours:
Mondays
9:30 am - 12:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
 
Economics of European Union

Written exam will take place on 28 Sep at 1pm in classroom 2.

Exam results (16 Jun 2016)