Dr. sc. Tomislav Globan

 Tomislav Globan
Ime i prezime: Tomislav Globan
Kabinet: 202
Telefon: (01) 238 3102
E-mail: tgloban@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.unizg.hr/tgloban
Konzultacije: PON, UTO [MON, TUE]: 9:30-11:30 
Termini ispitnih rokova >>>
                             

Nastava i znanost
Preddiplomski 
sveučilišni studij
  

2014/15:
Makroekonomija

Makroekonomija EU
Ekonomika okoliša 
Prethodno:
Gospodarstvo Hrvatske

Bachelor Degree
in Business (BDiB)
2014/15:
Macroeconomics of the EU

Macroeconomics
Environmental economics                                                                
Istraživački interesi Makroekonomija, tokovi kapitala, sudden stops, financijska integracija u EU, ekonomika europskih integracija
Znanstveni radovi CC, WoS i ostali radovi

 
Aktualnosti

U lipnju 2015. objavljen mi je znanstveni rad "Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon?" u međunarodnom časopisu Emerging Markets Finance and TradeRad sam napisao u koautorstvu s kolegama Vladimirom Arčabićem i Petrom Sorićem s EFZG-a.  Pregled najvažnijih zaključaka objavljen je na portalu Banka.hr. U radu se odgovara na pitanje u kojoj mjeri su za kretanje inflacije u Hrvatskoj i novim zemljama članicama EU-a važni domaći faktori, a u kojoj mjeri kretanja u eurozoni, je li se taj odnos mijenjao u posljednjih 15-ak godina te kakve su implikacije dobivenih rezultata za vođenje ekonomske politike. Rad možete preuzeti na ovom linku.
_______________________________________________

Od siječnja 2015. recenziram znanstvene radove za časopis Journal of Macroeconomics.

_______________________________________________
 
U okviru konferencije "Conference on European Economic Integration 2014" održanoj u Beču 24. i 25. studenog 2014. primio sam nagradu "Olga Radzyner". Riječ je o nagradi koju Austrijska središnja banka (ÖNB) dodjeljuje mladim znanstvenicima s područja Srednje i Istočne Europe za najbolja istraživanja u području europskih ekonomskih integracija. Rad kojim sam osvojio nagradu zove se "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states".

Nagradu osobno uručuje guverner Austrijske središnje banke Ewald Nowotny (na slici).
 
 
_______________________________________________


U studenom 2014. u izdanju Ekonomskog fakulteta – Zagreb objavio sam knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku. Knjigu je moguće kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta.
 
OBAVIJESTI STUDENTIMA
§
NOTIFICATIONS
 
Makroekonomija EU

Rezultati ispita (29.6.2015.)


Macroeconomics of the EU

Exam results (8 Jun 2015)
 

Makroekonomija

Rezultati ispita (29.6.2015.)
 

Macroeconomics