Dr. sc. Tomislav Globan

 Tomislav Globan
Ime i prezime: Tomislav Globan
Kabinet: 202
Telefon: (01) 238 3102
E-mail: tgloban@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.unizg.hr/tgloban
Konzultacije: PON, UTO [MON, TUE]: 9:30-11:30 
Termini ispitnih rokova >>>
                             

Nastava i znanost
Preddiplomski 
sveučilišni studij
  

2014/15:
Makroekonomija

Makroekonomija EU
Ekonomika okoliša 
Prethodno:
Gospodarstvo Hrvatske

Bachelor Degree
in Business (BDiB)
2014/15:
Macroeconomics of the EU

Macroeconomics
Environmental economics                                                                
Istraživački interesi Makroekonomija, tokovi kapitala, sudden stops, financijska integracija u EU, ekonomika europskih integracija
Znanstveni radovi CC, WoS i ostali radovi

 
Aktualnosti

Od siječnja 2015. recenziram znanstvene radove za časopis Journal of Macroeconomics.

_______________________________________________
 
U okviru konferencije "Conference on European Economic Integration 2014" održanoj u Beču 24. i 25. studenog 2014. primio sam nagradu "Olga Radzyner". Riječ je o nagradi koju Austrijska središnja banka (ÖNB) dodjeljuje mladim znanstvenicima s područja Srednje i Istočne Europe za najbolja istraživanja u području europskih ekonomskih integracija. Rad kojim sam osvojio nagradu zove se "Financial integration, push factors and volatility of capital flows – evidence from EU new member states".

Nagradu osobno uručuje guverner Austrijske središnje banke Ewald Nowotny (na slici).
 
 
_______________________________________________


U studenom 2014. u izdanju Ekonomskog fakulteta – Zagreb objavio sam knjigu "Tokovi kapitala i financijska integracija u Europskoj uniji". Istraživanje objavljeno u knjizi rezultat je mog doktorskog rada, a njime je odgovoreno na brojna pitanja, među kojima su najvažnija: do kojeg su stupnja nove zemlje članice financijski integrirane sa zemljama eurozone, postaju li priljevi kapitala u Hrvatsku i druge posttranzicijske zemlje sve ovisniji o kretanjima u razvijenijim zemljama EU-a te koje su posljedice takvih nalaza za domaću ekonomsku politiku. Knjigu je moguće kupiti u skriptarnici Ekonomskog fakulteta.
 
OBAVIJESTI STUDENTIMA
§
NOTIFICATIONS
 
U tijeku su upisi na kole-gije Macroeconomics of the EU i Environmental economics na engleskom jeziku (BDiB). Na prvom kolegiju sâm izvodim kompletnu nastavu (predavanja i seminare), a na drugom samo seminare. Prednost kolegija na engleskom jeziku je znatno manji broj studenata u odnosu na hrvatsku grupu što povećava zanimljivost i kvalitetu nastave te poboljšava komunikaciju na relaciji predavač-student. Nave-deno se očituje većom motivi-ranošću i uspješnošću studenata u konačnici.
 
The courses Macroeconomics of the EU and Environmental economics are open for enrollment. In the former I solely teach both lectures and seminars, and in the latter I teach only seminars. Among other things, the advantage of these courses is that they comprise of a much smaller number of students than average, which increases the quality of teaching and facilitates the communication between the teacher and students. This is reflected in higher motivation and performance of students.
 
Makroekonomija EU

Prijava za nastavu i odabir tema

 
Ekonomika okoliša

Prvi tjedan nastave nema seminara. Uvodno o seminarskoj nastavi govorit ćemo u utorak 3.3. u terminu predavanja jer je profesor na putu.
 

Makroekonomija

Rezultati ispita (16.2.2015.)

Rezultati ispita za studente prof. Družića, Obadić, Ticu i neraspoređene su na vratima navedenih profesora.
 

Macroeconomics (BDiB)

Exam results (20 Feb 2015)

Oral exam: 23 Feb 2015,
@10 a.m., office 212.