Dr. sc. Tomislav Globan

 

 Tomislav Globan
Ime i prezime: Tomislav Globan
Kabinet: 202
Telefon: (01) 238 3102
E-mail: tgloban@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.unizg.hr/tgloban
Konzultacije: Ponedjeljak i utorak: 9:30-11:30
 
                                                         Termini ispitnih rokova >>>


Nastava i znanost
Sveučilišni studij   

Gospodarstvo Hrvatske
Makroekonomija
Makroekonomija EU

BDiB Macroeconomics of the EU                                                             
Istraživački interesi Makroekonomija, tokovi kapitala, ekonomika europskih integracija

 
 

 

OBAVIJESTI STUDENTIMA

Promijenjen je termin konzultacija!
 
Makroekonomija EU

Ispit će se održati 18. 9. u 13 sati u dv. 5.

Rezultati ispita (18. 9. 2014.)

 
Makroekonomija

Rezultati ispita (17. 9. 2014.):
Prof. Jovančević:
 
Prof. Šimurina: