Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Doc. dr. sc. Davor Filipović
Ekonomski fakultet Zagreb

Doc. dr. sc. Davor Filipović

                                                                                                                                                                                                     

Ime i prezime: Davor Filipović
Kabinet: A 407
Telefon: 01-238 3275
E-mail: dfilipovic@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/dfilipovic
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij

Organizacija, Menadžment integracijskih procesa, Adaptivno vodstvo

Istraživački interesi organizacija, korporativno upravljanje, spajanja i preuzimanja, korporativne financije