COVID-19: Pitanja i odgovori

Poštovane kolegice i kolege,

Kako bismo olakšali komunikaciju tijekom pogoršane epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, u nastavku donosimo odgovore na često postavljana pitanja.

Nastavljamo pratiti situaciju, te ćemo vas izvještavati i dalje o predmetnoj problematici putem e-pošte i/ili objava putem službenih kanala Fakulteta.

Molimo vas da pratite sve daljnje obavijesti na službenim kanalima Fakulteta:
Web: http://www.efzg.unizg.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/EkonomskifakultetZagreb/
Instagram https://www.instagram.com/unizg_efzg/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/feb-unizg/
Viber: shorturl.at/iotu7
 
Posljednji datum izmjene: 07.06.2020., 20:00h

ORGANIZACIJA PROCESA PROVJERE ZNANJA I OBRANE SVIH VRSTA RADOVA

PITANJE: Hoće li se održavati kolokviji, predrokovi i ostale provjere znanja?
 
Sveučilište u Zagrebu je 30. ožujka 2020. donijelo Preporuke za način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja u izvanrednim okolnostima. Sukladno navedenom, i Ekonomski fakultet – Zagreb je 04. travnja 2020. nastavnom osoblju poslao dodatne upute i informacije o različitim načinima i modalitetima izvođenja kolokvija, predroka i ispita, uvažavajući specifičnosti pojedinih kolegija.
 
U razdoblju do 19.04.2020. proveden je niz aktivnosti kako bismo testirali procedure za provjeru znanja i utvrdili eventualne probleme u provedbi.
 
Na fakultetu će se od 20. travnja 2020. krenuti s provedbom online provjera znanja u punom opsegu, a definirani su i novi termini izvanrednog ispitnog roka koji će se održati u svibnju 2020. godine.
 
PITANJE: Kako će se održavati provjere znanja na fakultetu?

•Nastavnici trebaju javiti studentima kako će izgledati online ispitivanje, definirati točan način provođenja ispitivanja, objasniti izgled ispita, objasniti kako će ocjenjivati, što se očekuje od studenata, koliko student mora ostvariti bodova za prolaz i sl.
•Nastavnici trebaju prije održavanja ispita napraviti probni ispit na kojem će zajedno sa studentima isprobati svu tehnologiju, procedure ispitivanja i u biti će simulirati stvarni ispit (na taj način će nastavnici također isprobati i vidjeti kako sve to funkcionira i riješiti eventualne nedostatke koje uvide)
•Nastavnici trebaju imati rezervno rješenje za studente koji će eventualno imati tehničkih poteškoća (nestanak struje, pucanje internetske veze, nemogućnost slikanja, nemogućnost slanja i sl.)
•Nastavnici mogu sami definirati nove termine kolokvija i predrokova u dogovoru sa studentima (uz napomenu da novi termini ne smiju biti u koliziji s drugim kolokvijima i predrokovima)
•Nastavnici sami mogu birati oblik online ispitivanja i kombinirati više oblika online ispitivanja. Definirano je nekoliko modaliteta provjere znanja online:

 1. Usmeni ispit putem video konferencijske veze (Google Hangouts Meet)
 2. Ispit kod kuće (engl. Remote Take Home Exam)
 3. Otvoreni online ispiti (engl. Open Book Exam)
 4. Online ispit na platformama za distribuciju sadržaja (Google Classroom i/ili Merlin)
  1. Esejska pitanja
  2. Pitanja s višestrukim izborom
  3. Pitanja na nadopunjavanje
  4. Točno/netočno
  5. Računska pitanja i sl.
 5. Ostali oblici ispitivanja
Putem WhatsApp-a, Viber-a, Kahoot-a ili ostalih tehnologija koje koriste nastavnici.
 
 
PITANJE: Hoće li održati izvanredni ispitni rok i kada?
 
Zbog iznimnih okolnosti uvjetovanih pojavom virusa COVID-19, izvanredni ispitni rok održat će se u svibnju 2020. (vidjeti Odluke).
 
Informacije o načinu provedbe izvanrednog ispitnog roka dostupne su ovdje.
 
Termini izvanrednog ispitnog roka dostupni su na sljedećem linku:
http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/ispitni-termini/9889
 
Za sva pitanja, molimo vas kontaktirajte referadu: http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/sluzbe/studentska-referada/djelatnici-studentske-referade/8813
 
PITANJE: Kako će se odvijati ispiti pred povjerenstvom?
Zbog iznimnih okolnosti uvjetovanih pojavom virusa COVID-19, ispiti pred povjerenstvom održat će se online.
Pismeni ispiti održavaju se online na platformama Merlin-Moodle i Google Classroom, dok će se usmeni ispiti pred povjerenstvom održati preko Google Meets sastanka.
 
PITANJE: Kako će se provoditi ispiti na ljetnom ispitnom roku?
Ažurirani su termini ispitnih rokova, uz naznaku koji se ispiti održavaju online, a koji na fakultetu: http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/ispitni-termini/9889
Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća, svi redoviti studenti upisani u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.koji su ispunili sve obaveze na predmetu, ne moraju imati potpis u indeksu kako bi pristupili ispitnom roku.
Molimo studente koji polažu ispite online, da se jave predmetnim nastavnicima te prate obavijesti na webu fakulteta, katedre i osobnim web stranicama profesora.
 
PITANJE: Kako će biti organiziran upis ocjena?
Upisi ocjena u indekse odgađaju se do daljnjeg ili do novih informacija nadležnih službi.
Sve ocjene se po završetku ispitnog roka upisuju u ISVU sustav za što su zaduženi nositelji kolegija ili tajnice katedri za zajedničke predmete s više izvođača.
 
PITANJE: Kako će se odvijati obrane stručnih/diplomskih/SPDS/doktorskih radova?
Obrane diplomskih, SPDS i doktorskih radova mogu se odvijati online i offline, sukladno dogovoru mentora, članova povjerenstva i kandidata.
Studenti koji imaju obranu rada u lipnju ili srpnju, moraju sa svojim profesorima dogovoriti termine upisa ocjena u indeks, kako bi se mogla provesti procedura sravnjenja indeksa prije same obrane.
 
PITANJE: Kako da prijavim temu završnog/diplomskog/SPDS/doktorskog rada?
Zbog iznimnih okolnosti uvjetovanih pojavom virusa COVID-19, prijave tema svih vrsta radova kao i slanje sve potrebne dokumentacije vrši se isključivo online od 20.04.2020. nadalje  ili do nove odluke nadležnih tijela.
Za detalje o proceduri potrebno je kontaktirati voditelje studija ili Referadu za poslijediplomske studije:
http://www.efzg.unizg.hr/studiji-29719/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/kontakt-22365/22365
 
---
PROCESI VEZANI UZ STUDIRANJE

PITANJE: Rade li ostale službe na fakultetu?

Od ponedjeljka, 01.06.2020. godine stručne službe Ekonomskog fakulteta – Zagreb radit će po starom redovnom radnom vremenu. Preporuka za studente je da sve što mogu obave online, a ako dolaze da se u zgradi Fakulteta zadržavaju samo onoliko koliko je potrebno za obaviti administrativni posao.

RADNO VRIJEME
Studentska referada:
PON i SRI – 11:30 – 15:30
UTO i ČET -  11.30 do 18.30
PET -  11:00 -15:00
 
Referada za poslijediplomske studije:
PON, SRI i PET – 11:00 -13:00
UTO i ČET -  15:00 – 18:00
 
Knjižnica:
PON – ČET -  8:15 - 19:45
PET -  8:15 - 18:45
SUB  8:15 - 13:45
 
Urudžbeni ured:
PON – ČET – 12:00 - 15:00
PET – 12:00 – 14:30 
          
Skriptarnica:
PON i SRI – 8:00 -16:00
UTO i ČET – 10:00 -18: 00
PET -  8:00 -15:00
 
Ured za međunarodnu suradnju:
PON, SRI, PET – 8:30 -10:30
UTO i ČET - 13:00 – 15:00
 
Ured za savjetovanje i razvoj karijera:
PON, SRI, PET – 9:00 – 11:00
UTO i ČET – 13:00 – 15:00
 
VAŽNE NAPOMENE studentima prilikom dolaska:
-          Pristup zgradi Fakulteta omogućen je samo studentima Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
-          Studenti su dužni ponašati se odgovorno, što znači da u zgradu Fakulteta ne mogu ući ako su nositelji zarazne (osobito respiratorne) bolesti i povišenu tjelesnu temperaturu.
-          Studenti u zgradi Fakulteta mogu riješiti administrativni posao samo za sebe osobno.
-          Studenti prilikom ulaska u zgradu Fakulteta više ne trebaju imati  masku na licu i stavljene zaštitne rukavice, osim studenata s respiratornim bolestima.
-          Dezinfekcija ruku na ulazu u zgradu Fakulteta je obavezna za sve.
-          Potrebno je poštovati socijalnu distancu od najmanje 1,5 m.
-          Studenti su dužni poštivati upute koje će dobiti od dežurnih djelatnika Fakulteta na ulazu i koriste najkraći put do službe u kojoj obavljaju administrativni posao.
-          Studenti se u zgradi Fakulteta zadržavaju minimalno koliko je potrebno za obaviti administrativni posao.

KORIŠTENJE USLUGA STUDENTSKOG CENTRA
S obzirom na iznimne okolnosti te definirana ograničenja nastavnog procesa, rad restorana Studentskog centra u prostorijama Fakulteta prilagođen je tako da je restoran Linija za studente – zatvoren do 06.06.2020.
 
---
ODVIJANJE NASTAVE NA FAKULTETU

PITANJE: Održava li se nastava na Ekonomskom fakultetu - Zagreb?
U razdoblju do 06.06.2020. ili do nove odluke nadležnih tijela sva nastava na Ekonomskom fakultetu – Zagreb izvodit će se on-line, kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. U navedenom razdoblju, nikakav oblik kontaktne nastave (u predavaonici i/ili kabinetu) nije dopušten.
 
PITANJE: Kako će se nastava dalje odvijati?
U razdoblju do 06.06.2020. ili do nove odluke nadležnih tijela sva nastava na Ekonomskom fakultetu – Zagreb izvodit će se online, kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. U navedenom razdoblju, nikakav oblik kontaktne nastave (u predavaonici i/ili kabinetu) nije dopušten.
Navedeno podrazumijeva da ćete sve upute i zadatke dobivati putem online platforme Google Classroom – Google učionica i/ili Merlin-Moodle.
 
Ispunjavanjem navedenih zadataka smatrat će se da ste uspješno završili svoje obveze po pojedinim nastavnim cjelinama. Za bilo kakva pitanja, možete se obratiti izvođačima kolegija, a na raspolaganju vam je i prodekan za nastavu izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković na bjakovic@efzg.hr
 
Dodatne upute o korištenju sustava Merlin za studente dostupne su ovdje:
https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/sustavi-na-daljinu/Merlin/merlin-prirucnik-studenti-rujan_2019.pdf
Dodatne upute o korištenju Google Classroom-a za studente dostupne su ovdje:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297
 
PITANJE: Da li i kako se odvija online nastava na Ekonomskom fakultetu - Zagreb?
U ovom se trenutku na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. izvodi 235 predmeta na stručnim preddiplomskim i diplomskim studijima, integriranom sveučilišnom studiju te studijima na engleskom jeziku.
 
Na sustavu za e-učenje Merlin otvoren je i izvodi se 41 e-kolegij u koji je ukupno upisano 8.489 studenata i 94 izvođača. Na alternativnoj, G-Suite for Education platformi za e-učenje Google Classroom u prosjeku je aktivno 368 učionica, od kojih se dio koristi za provedbu kolokvija i ispita, ili za operativne aktivnosti Uprave fakulteta i ostalih ustrojbenih jedinica. Od 16. ožujka 2020. do danas na toj je platformi organizirano ukupno 2.857 online sastanaka na kojima je sudjelovalo ukupno 7.950 korisnika. Na platformi je od 16. ožujka 2020. do danas 773 jedinstvenih (unique) registriranih korisnika organiziralo najmanje jedan sastanak.
 
Na svim platformama, nastava se odvija online na nekoliko načina, a sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu:
1.           Objava prezentacija praćenih tonskim zapisom
2.           Održavanje online predavanja uživo (webinara) uz korištenje Adobe Connect aplikacije u sklopu sustava za e-učenje Merlin. U akademskoj godini 2019./2020. za Ekonomski fakultet – Zagreb korišteno je 10 licenci za virtualne sobe. Pritom naglašavamo da u ovom trenutku, cijeli obrazovni sustav Republike Hrvatske na raspolaganju ima svega 52 licence za Adobe Connect.
3.           Održavanje online predavanja uživo putem Google Meets, Webex i MicrosoftTeams aplikacija kao alternativnih rješenja, obzirom na tehnička ograničenja drugih sustava.
4.           Objava dodatnih video materijala na online platformama za e-učenje
5.           Objava dodatnih materijala, sažetaka, literature, zadataka i testova.
 
PITANJE: Kako da pristupim literaturi predmeta ako su fakultet i knjižnica zatvoreni za studente?
Knjižnično-dokumentacijski centar kontinuirano osigurava privremene pristupe raznim cjelovitim tekstovima (e-knjigama, člancima i ostalim sadržajima), kako bi svojim korisnicima omogućio što veći izbor online izvora u ovim izvanrednim okolnostima.
 
Kako biste kontinuirano pratili nove sadržaje koje uspijemo dogovoriti s izdavačima i mogli pristupiti trenutno omogućenim sadržajima pratite NOVOSTI na web-stranici knjižnice: http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznicno-dokumentacijski-centar/21
i knjižnični Facebook: https://www.facebook.com/knjiznica.efzg
 
Pregledavanje cjelovitih tekstova koje je za 2020. godinu pretplatio Fakultet, Sveučilište i Ministarstvo znanosti i obrazovanja možete također preko knjižnične stranice u izborniku Pretraživanje (http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznicno-dokumentacijski-centar/pretrazivanje/33796) ili Popis pojedinačnih baza za pretraživanje (http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznicno-dokumentacijski-centar/popis-pojedinacnih-baza-za-pretrazivanje/37057).
 
Za sve upite možete se obratiti na e-mail: knjiznica@efzg.hr, a odgovore ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.
 
 
PITANJE: Hoće li se smanjiti školarine?
 
Sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu, ovisno o daljnjem razvoju situacije organizirat će se nadoknade za one kolegije koje nije moguće izvoditi na daljinu, kako bi studenti stekli potrebne vještine. U tom slučaju se nastava pojedinih kolegija može organizirati i u kraćem vremenu kao turnusna ili blok nastava, ako fizičko održavanje bude moguće. Sukladno tome ne vidimo potrebu za smanjenjem školarina.
 
PITANJE: Što je fakultet poduzeo kako bi pripremio nastavno osoblje za izvedbu nastave online?
 
Fakultet je osigurao dodatnu obuku nastavnog osoblja vezano za izvođenje nastave online, te se kontinuirano izrađuju dodatni materijali kako bi se i studentima i nastavnom osoblju olakšalo korištenje e-learning platformi s ciljem lakšeg usvajanja gradiva.
 
Svi dodatni materijali i upute dostupni su nastavnom osoblju putem intraneta te se kontinuirano nadograđuju.
 
PITANJE: Na koji način fakultet prati provodi li se nastava online u punom opsegu?
 
Fakultet na nekoliko načina prati provođenje nastave online:
 1. Kroz direktnu komunikaciju sa studentima
 2. Kroz povratne informacije predstavnika Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta
 3. Kroz analizu sekundarnih podataka dostupnih na e-learning platformama o korištenju e-learning platformi
 4. Kroz periodičnu kontrolu kvalitete online nastave na svim razinama studija na uzorku studenata i nastavnika Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
---
OPĆA PITANJA VEZANA UZ COVID-19

PITANJE: Što Ekonomski fakultet - Zagreb poduzima po pitanju situacije s COVID-19?
Zaštita zdravlja i interesa naših studenata i zaposlenika prioritet je Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Stoga predlažemo da se, zbog Vaše sigurnosti i zdravlja, pridržavate preporuka Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu te ostalih nadležnih tijela. Sukladno preporukama, Ekonomski fakultet - Zagreb poduzeo je sljedeće korake:
 • provodi se temeljito čišćenje i dezinfekcija svih prostora Fakulteta
 • izdana je uputa za sve djelatnike i studente, posebno kronične bolesnike, trudnice, i osobe koje su boravile izvan Republike Hrvatske unazad 14 dana.
 • izdana je uputa o postupanju vezano za službena putovanja nastavnog i nenastavnog osoblja temeljem koje s danom 13.03.2020. se otkazuju/odgađaju sva službena putovanja u inozemstvo - do daljnjega.
 • sva nastava na Fakultetu izvodit će se online u razdoblju do 06.06.2020. ili do nove odluke nadležnih tijela. Online izvođenje nastave podrazumijeva korištenje e-learning platformi za distribuciju sadržaja Google Classroom i/ili Merlin-Moodle.
 • donesen je niz odluka koje omogućavaju provedbu svih načina provjere znanja online.
Osim toga, sve uključene strane podsjećamo na važnost redovitog i temeljitog pranja i dezinficiranja ruku te praćenja svih ostalih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 
PITANJE: Što je samoizolacija?
Samoizolacija podrazumijeva izbjegavanje bliskog kontakta s drugim ljudima odnosno potpuno odvajanje od javnosti i ukućana, što uključuje i izostanak s posla, fakulteta i slično. Osoba u samoizolaciji dužna je mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te biti u svakodnevnom kontaktu s nadležnim epidemiologom. U slučaju pojave simptoma (kašalj, kihanje, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah) nikako ne smije samostalno otići liječniku već treba svoje simptome javiti nadležnom liječniku ili epidemiologu telefonskim putem.
Više o samoizolaciji pročitajte ovdje:
https://www.koronavirus.hr/sto-znaci-samoizolacija-i-kako-je-provoditi/84

PITANJE: Moram li ići u samoizolaciju ako sam bio/la na putu izvan Republike Hrvatske?
Svima nam je prioritet zaštita zdravlja i interesa naših studenata i zaposlenika, te ste dužni postupati sukladno uputama Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu, kako biste zaštitili i sebe i ljude oko vas. Sukladno uputama:
   
PITANJE: Moram li ići u samoizolaciju ako bolujem od kroničnih bolesti?
Svima nam je prioritet zaštita zdravlja i interesa naših studenata i zaposlenika. Stoga predlažemo da se, zbog Vaše sigurnosti i zdravlja, pridržavate preporuka Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu. Konkretno, ukoliko u proteklih 14 dana niste boravili izvan RH, a kronični ste bolesnik ili trudnica, ne trebate biti u samoizolaciji, no preporučuje se da:
 • Svi studenti/studentice koji boluju od kroničnih bolesti i trudnice, 14 dana od donošenja odluke (12.03.2020.) trebaju raditi od kuće te o tome informirati prodekana za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Božidara Jakovića putem e-maila: bjakovic@efzg.hr.
 • Studente se poziva da popune obrazac na poveznici: https://forms.gle/4LUZ35C3Sq61Xgr28.

 
PITANJE: Kako znam jesam li kronični bolesnik?
Kronične bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem kojem pridonosi starenje pučanstva i moderni način života s urbanizacijom, industrijalizacijom i životnim navikama štetnim po zdravlje (pušenje, sedentarni način života, nepravilna prehrana i itd.). Kronične bolesti mogu, primjerice, biti kardiovaskularne bolesti, zloćudni tumori i karcinomi, šećerna bolest, kronične respiratorne bolesti i sl.
Ukoliko niste sigurni pripadate li u skupinu kroničnih bolesnika ili imate konkretnih pitanja ili dvojbi vezano uz Vaše generalno zdravstveno stanje, svakako se obratite  svom liječniku opće prakse.