Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Brown bag seminar

Brown bag seminar

Izlaganje u sklopu   Brown bag seminara 4. travnja 2019. održat će doc. dr. sc. Aleša Saša Sitar s Katedre za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (trenutno na studijskom boravku na EFZG-u), a  prezentirat će rad „Preispitivanje teorijskog okvira modifikacije posla: radni učinci povezanosti sklada između strategije i strukture i motivacijskih obilježja posla“. Rad je napisan u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Hernausom i Matijom Marićem, mag. oec.

 Brown bag seminara održat će se u dvorani 51 s početkom u 14 sati.

Sažetak izlaganja:
Iako je dizajn posla snažno utkan u strukturu i način funkcioniranja organizacije (Torraco, 2005), nedostaju spoznaje o povezanosti prakse dizajniranja na različitim razinama analize. Specifično, nedovoljno su poznati radni učinci (ne)sklada između organizacijskog dizajna i dizajna posla. Slijedom navedenog, a polazeći od teorijskog okvira modifikacije posla (Oldham i Hackman, 1981.), u svrhu razumijevanja uspješnosti obavljanja zadataka promatran je moderacijsko-medijacijski model sklada između strategije i strukture, motivacijskih obilježja posla (obilježja zadataka i kognitivna obilježja) i preferencije zaposlenika za motivacijski dizajn posla. Podaci su prikupljeni na uzorku od 50 organizacija i 991 pojedinaca. Uvjetna procesna analiza (engl. conditional process analysis) korišteći PROCESS makro za SPSS otkrila je konzistentan obrazac rezultata za indekse obilježja zadataka i kognitivnih obilježja posla, na taj način potvrđujući kako dizajn posla predstavlja intervenirajući mehanizam putem kojeg se strategija istraživanja i horizontalna integracija kao organizacijske prakse odražavaju na radnu uspješnost zaposlenika.
 
Opis koncepta Brown bag seminara:
Brown bag seminar (BBS) predstavlja neformalnu radionicu u trajanju od sat vremena s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.), promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagačice/-a i preostalih sudionika seminara. Osnovna ideja BBS-a jest stvoriti platformu na kojoj će, minimalno jednom mjesečno, zaposlenici EFZG-a dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada. Pozivamo vas da se odazovete i pomognete svojim konstruktivnim komentarima izlagačicama/-ima, te sami izložite teme na kojim trenutno radite, neobjavljene radove ili prezentirate istraživačke ideje o kojima razmišljate.