Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Brown bag seminar

Brown bag seminar

Deveti Brown bag seminar  održat će se  31. siječnja 2019. u 14 sati u dvorani 51 na Ekonomskom fakultetu. Izlaganje će održati Marina Matošec, mag. oec. s Katedre za statistiku, koja će  prezentiratrala doktorski rad u nastajanju Modeliranje učinaka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti.

Sažetak izlaganja:
Pokazatelji ekonomskog sentimenta, koji odražavaju percepcije, očekivanja te opću razinu optimizma ekonomskih aktera, trenutno su vrlo popularni u ekonomskim analizama i medijima. Njihovo uvođenje u ekonomska istraživanja omogućuje uključivanje bihevioralnog faktora u ekonomske modele, a prednost je i što se objavljuju relativno brzo u odnosu na standardne makroekonomske pokazatelje. Tako pokazatelji pouzdanja (povjerenja) potrošača često slove kao vodeći indikatori. Premda ne postoji konsenzus u literaturi glede njihove sposobnosti točnog prognoziranja makroekonomskih agregata, empirijski dokazi idu u prilog dobroj mogućnosti predviđanja Pokazatelja pouzdanja potrošača za zemlje Europe. U kontekstu ovog rada planiraju se ispitati učinci mjera fiskalne politike na pouzdanje potrošača u EU zemljama članicama, kao prediktora ekonomske aktivnosti. Umjesto promatranja standardnog direktnog efekta fiskalne politike na ekonomsku aktivnost putem kejnezijanskog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati indirektno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući ponajprije na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača.

Brown bag seminar (BBS) predstavlja neformalnu radionicu s ciljem prezentiranja istraživanja u različitim fazama izrade (ideje, zaokruženi teorijski okvir, provedena empirijska istraživanja, itd.), promicanja diskusije i stvaranja stimulativnog okruženja usmjerenog konstruktivnoj raspravi između izlagačice/-a i preostalih sudionika seminara. Osnovna ideja BBS-a jest stvoriti platformu na kojoj će zaposlenici EFZG-a dobiti priliku prezentirati ideje i članke na kojima rade u sklopu svog znanstveno-istraživačkog rada.