2016/2017

RECTOR'S AWARD WINNERS OF 2016/2017

(a) Award for Individual Scientific and Artistic Work
Marko Čular, Sven Grbić for "Učinci i posljedice organiziranja velikih sportskih natjecanja: Svjetsko rukometno prvenstvo 2009"

(d) Award for The Big Team Scientific and Artistic Work
Mario Jeličić, Giacomo Trenz, Karlo Knezić, Luka Knezić for Promocija Hrvatske kulture tijekom Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci 2017. godine izradom interaktivnih skulptura hrvatskih izuma;
Fran Fiolić for Projekt Formula Student – Strix

(f) Award for socially beneficial work in academia and the wider community​
Anušić Vedran, Basić Lucija, Leko Domagoj, Masnec Tara, Oršanić Marta, Petošić Mislav, Šiško Antonija, Šutila Elena, Vukelić Viktor, Zubčić Ines, Zemljić Marta for MODEL EUROPEAN UNION ZAGREB 2016 (MEUZ 2016);
Dijana Pjevač for "Dajmo im da uče";
Barbara Barbarić, Gianluca Bartolović, Matej Findri, Tea Logožar, Aleksandra Lovrić, Tihana Nađ, Tanja Ožić-Bašić, Patricija Oreški, Antonio Tandara, Ivo Teški and Petra Vidović for „Europski tjedan novca“;
Paula Šandrk, Ivana Divić, Grigor Baţdar, Frane Nonković, Sara Arapović, Ana Baketa, Tea Blaţun, Ida Boras, Andrea Brezović, Magdalena Cvijanović, Dora Gaćeša, Maja Perić, Lucija Priljević, Juraj Puljić, Ivona Radoš and Maja Rupĉić for "Financijska pismenost osnovnoškolaca"