2013/2014

RECTOR'S AWARD WINNERS OF 2013/2014

Rector's Award
Ivona Pale, Nenad Malić, Antonio Karača for "Istraživanje, analiza i marketinški nastup na inozemnom tržištu s visokotehnološkim softverskim proizvodom";
Ana Krajnović, Petra Škrobot for "Kvaliteta usluga i lojalnost potrošača u telekomunikacijskoj industriji";
Tomislav Krišto, Stjepan Srhoj and Tomislav Rasonja for "Modeliranje poduzetničkih namjera studenata uz pomoć kognitivnih i socio-emocionalnih čimbenika";
Vedrana Šimunić for "Odnos između poduzeća matice i lokalnih podružnica u automobilskoj industriji"

Special Rector's Award
Bilić Filip, Ćurković Marko, Galić Barbara, Gorišek Matija, Medić Ana, Međeral Valentina , Pavlinić Goran, Štriga Tajana for "Free Market Road Show 2014"
Larisa Nekić, Marin Pavlić for "Kreiraj svoju budućnost!"