Ekonometrija

Ispit iz Ekonometrije moguće je položiti na jedan od sljedeća dva načina:

1. način: kolokviji

Pravo pristupa kolokvijima imaju samo studenti koji su položili Matematiku i Statistiku.

Tijekom nastave studenti će imati mogućnost pisati 2 kolokvija.

 • Svaki kolokvij se piše 90 minuta i sastoji se od dvije grupe: (a) 4 pitanja i (b) 3 ispisa koja treba interpretirati i 3 zadatka.
 • Svako pitanje/ispis/zadatak donosi maksimalno 10 bodova.
 • Student ima pravo pristupiti drugom kolokviju ako je na prvom iz svake navedene grupe ostvario najmanje 40% (to jest minimalno 16 bodova iz prve i iz druge grupe minimalno 24 boda) pri čemu minimalno mora imati najmanje 50% od ukupnog maksimalnog iznosa bodova (to jest minimalno 50 bodova ukupno).
 • Smatra se da je student uspješno kolokvirao ovaj kolegij ako i na drugom kolokviju ostvari navedene minimalne uvjete i tada mu se predlaže ocjena i to kako slijedi:
  • 50-59% bodova ocjena dovoljan (2)
  • 60-75% bodova ocjena dobar (3)
  • 76-89% bodova ocjena vrlo dobar (4)
  • 90-100% bodova ocjena izvrstan (5)
 • Student ima pravo odbiti ocjenu formiranu na prethodno opisani način i to se ne računa kao pad.

2. način: pismeni ispit

Student pristupa pismenom ispitu iz Ekonometrije.

 • Pismeni ispit se piše 90 minuta uz upotrebu računala.
 • Struktura ispita je sljedeća: grupa (a) sastoji se od 4 pitanja, a grupa (b) od 3 ispisa koja treba interpretirati i 3 zadatka.
 • Svako pitanje/ispis/zadatak donosi maksimalno 10 bodova.
 • Student je uspješno položio ispit ako je iz svake navedene grupe ostvario najmanje 40% (to jest minimalno 16 bodova iz prve i iz druge grupe minimalno 24 boda) pri čemu minimalno mora imati najmanje 50% od ukupnog maksimalnog iznosa bodova (to jest minimalno 50 bodova ukupno).
 • Tada mu se predlaže ocjena i to kako slijedi:
  • 50-59 bodova ocjena dovoljan (2)
  • 60-75 bodova ocjena dobar (3)
  • 76-89 bodova ocjena vrlo dobar (4)
  • 90-100 bodova ocjena izvrstan (5)

Nositelji kolegija:

Prof. dr. sc. Boško Šego

Izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić