Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Upravljanje proizvodom

Kolegij "Upravljanje proizvodom" izborni je kolegij za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije. Ova web stranica sadrži osnovne informacije za studente kojima odaberu navedeni kolegij.


Syllabus

Syllabus za ak. god. 2018/2019. dostupan je ovdje.


Informacije i materijali za nastavu

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Upravljanje proizvodom“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (http://moodle.srce.hr/2018-2019/).

Za pristup sustavu Merlin studentima je potreban AAI korisnički identitet, koji se može se dobiti slanjem zahtjeva na aai@efzg.hr.MixPro - praktično iskustvo učenja na kolegiju Upravljanje proizvodom

U sklopu kolegija Upravljanje proizvodom, studentima pružamo jedinstveno iskustvo praktične primjene znanja primjenom marketinške simulacije MixPro. Prilika je to da studenti savladaju osnovne vještine upravljanje marketinškim miksom proizvoda, kroz program koji predstavlja simulaciju stvarne tržišne situacije, a u kojoj se odlučuje o svim bitnim sastavnicama marketinškog miksa proizvoda. Sudionici odlučuju o upravljanju proizvodom, odnosno marketinškim miksom proizvoda, dviju različitih marki kroz pet simuliranih godina.