Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
12. TZG 2019 – Textile Science and Economy 2019 French-Croatian Foruma

12. TZG 2019 – Textile Science and Economy 2019 French-Croatian Foruma

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultetu suradnji sa Zagrebačkim inovacijskim centrom (ZICER), Veleposlanstvom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj (Ambassade de France en Croatie, Ministère del'Europe et des affaires étrangères) i Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), Roubaix, Francuska, organizira 12. znanstveno-stručnu konferenciju Tekstilna znanost i gospodarstvo (TZG 2019) pod nazivom TZG 2019 - Textile Science and Economy 2019 French-Croatian Forum
 
Konferencija će se održati 23. i 24. siječnja 2019. u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) i Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
 
Glavna tema ovogodišnjeg TZG 2019 - Textile Science and Economy 2019 French-Croatian Forum je Trends and Future Directions in Textile Creativity, Innovation and Technology.
 
U sklopu bogatog programa koji podrazumijeva plenarna i pozvana predavanja eminentnih hrvatskih i francuskih znanstvenika i stručnjaka, istodobno će se održati Science and Economy Fair, na kojem će biti predstavljeni projekti, patenti, inovacije i idejne prezentacije brojnih znanstvenika, gospodarstvenika i studenata sa hrvatskih i francuskih sveučilišta. Zagrebački inovacijski centar (ZICER), kao mjesto održavanja prvog dana konferencije (23. siječnja 2019.), nudi atraktivnu i modularnu infrastrukturu te okruženje u skladu sa suvremenim poslovnim standardima za dinamična, inovativna i kreativna djelovanja.
 
Sve detaljne informacije o konferenciji dostupne su na  www.tzg2019.org .